на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

Пол Рубін, почесний професор економіки Університету Еморі

Примітивна економіка «пробуджених» лівих

Мислення з нульовою сумою було адаптивним у світі міжплемінних конфліктів, але не в сучасному суспільстві.

 

https://zbruc.eu/sites/default/files/images/2021/10/z1633550987a14i.jpg

 

Карл Маркс назвав свою систему "науковим соціалізмом". Сучасні ліваки пропагують аналогічну ідеологію і називають себе “woke” ("пробудженими"), щоб позначити, що вони розуміють світ краще, ніж всі ми. І все ж світогляд і марксистів, і ліваків засадничо примітивний.

 

Народна економіка (folk economics) – це економіка людей без економічної освіти. Це економічний погляд на світ, який сформувався в нашому мозку до розвитку сучасної економіки. У цей період еволюції економіка була простою, з малою спеціалізацією (за винятком віку і статі), без економічного зростання, без технологічних змін, з обмеженою торгівлею, невеликим капіталом і війнами між сусідніми племенами.

 

Мислення з нульовою сумою було добре пристосоване до цього світу. Оскільки економічного зростання не було, доходи і добробут не збільшувалися. Якщо одна людина мала доступ до більшої кількості їжі чи інших товарів або більший доступ до жінок, то це було радше пов'язано з експропріацією у інших. Оскільки капіталу було мало ,"трудова теорія вартості " – ідея про те, що вся вартість створюється тільки працею, – була цілком доречною, і не було особливої необхідності захищати капітал правами власності. Часті воєнні дії сприяли ксенофобії.

 

Адам Сміт та інші економісти в XVIII столітті кинули виклик цьому світогляду. Вони вчили, що спеціалізація праці є цінною, що капітал є продуктивним і що праця та капітал можуть працювати разом для збільшення доходу. Вони також показали, що права власності потребують захисту, що члени різних племен або груп можуть співпрацювати через торгівлю, що багатство може бути створено за наявності належних стимулів і що створення багатства принесе користь всім членам суспільства, а не тільки багатим. Найголовніше, вони показали, що складна економіка може працювати практично без централізованого керівництва.

 

Економічна система Маркса була заснована на примітивному світогляді наших предків. Для нього економіку визначав конфлікт, а не співпраця між працею та капіталом.

 

Він вважав, що багаті багатіють тільки за рахунок експлуатації бідних, що весь дохід походить від праці і що економіка потребує централізованого керівництва, бо не вірив, що ринки здатні до самокорекції. Розпад Радянського Союзу, найбільшого і найдорожчого з коли-небудь проведених соціологічних експериментів, довів, що Сміт мав рацію, а Маркс помилявся.

 

Члени "пробудженої" лівиці хочуть повернутися до політики, заснованої на цьому примітивному економічному мисленні. Одна з їхніх головних помилокдумати, що світ є нульовою сумою. Це припущення лежить в основі політики ідентичності, яка, зокрема, бачить конфлікт між чорними та білими іманентами. Рух "Black Lives Matter" і Критична расова теорія розпалюють расовий антагонізм і відроджують ксенофобію. Ліваки паплюжать "мільйонерів та мільярдерів", таких як Білл Ґейтс та Ілон Маск, яко зло і експлуататорів. Вони ж повинні визнати їх продуктивними підприємцями, чиї інновації приносять користь всім нам.

 

Неприязнь до багатих має сенс у світі, де можна розбагатіти, тільки експлуатуючи інших, але не в наповненому креативністю і корисними винаходами суспільстві. Зміна податкового законодавства, щоб висмоктати багатих, має сенс з точки зору трудової теорії вартості, але не при глибокому розумінні постійних інвестицій і технологічних змін.

 

Прийняття контрпродуктивної політики "пробуджених" (woke policies), такої як расові квоти на робочі місця, високі податки, надмірне регулювання бізнесу та контроль цін на деякі товари, можливо, не поверне нас повністю до натурального господарства наших предків. Але якщо прийняти політику, яка карає заощадження та інвестиції і яка передбачає надмірний державний контроль, то соціальний капітал, багатство і реальні доходи знизяться. Якщо ми підкоримося цій примітивній ідеології, то посилиться расова ворожнеча і конфлікти, сповільниться економічне зростання і буде менше винаходів.

 

Особливо засмучує, що молоді люди, головні прихильники нової ідеології, будуть страждати від згубних наслідків цієї політики все життя.

 


Пол Рубін – почесний професор економіки Університету Еморі. Він займав кілька керівних посад в адміністрації Рейгана. Його остання книга- "Студентський посібник з соціалізму: як він зруйнує ваше життя".

 

Paul H. Rubin

The Woke Left’s Primitive Economics

The Wall Street Journal, 6.10. 2021

 

https://zbruc.eu/node/107999