на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

10.11.2014

 

Frank-Walter Steinmeier has said that the situation in eastern Ukraine continues to deteriorate

 

http://blog.img.pravda.com/images/doc/a/0/a0d0c-00britanian.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/2/7/2749a-00canada.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/b/2/b2f8c-00australia.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/d/f/df7b5-00new0zeland.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/2/b/2b0bd-00usa.jpg

U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

November 10 – An explosion occurred on a railway track near Eskhar village in Kharkiv region. The explosion was later qualified as diversion.

November 10 – German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier has said that the situation in eastern Ukraine continues to deteriorate.

November 10 – In Ukraine, the number of internally displaced persons from Crimea, Sevastopol and Donbas who have moved to areas, free from Russian terrorists, amounted to 455 thousand 175 people, – informed the Head of State Emergency Service of Ukraine Sergiy Bochkovskyi.

November 10 – Clashes between different bandit groups (Bezler's militia and "Oplot" insurgents) continue in the city of Horlivka.

November 10 – Current Prime Minister of Romania and the key presidential candidate Victor Ponta believes that Russia to be a major threat to his country and the region as a whole.

November 10 – The court issued an arrest warrant for company commander of "Prykarpattia" battalion "Carpathian" who deserted from the Russian-Ukrainian front in Donbas. On August 26th, more than 300 soldiers have refused to carry out military duties at their own discretion near Ilovaisk, abandoned battle positions and left for their permanent bases in Delyatyn, Ivano-Frankivsk region.

November 10 – The second stage of screening the ranks of officials began in Ukraine. Ministers and officials of central executive agencies, administrative office of the Ministry of Justice, the Prosecutor General and Security Service of Ukraine will be reviewed within this second stage, as announced by Deputy Justice Minister Igor Alekseyev.

November 10 – From the side of Russia, there are columns moving towards Donbas which are heavily armed, professional soldiers and parties of AK-74, who are equipped with lazer rear sight- Spokesperson of the NSDC of Ukraine Information Center, Andriy Lysenko. On November 8, there were recorded on the move from RF in the direction of Snizhno two columns of artillery consisting of 50 tent-covered KamAzes – each truck slipped behind it an artillery unit. On Sunday, a column was also recorded; it was composed of tanks and self-propelled artillery units. Lysenko also reminded all, that on Sunday, OSCE observers noted a column of 17 trucks "ZIL" near Sverdlov, some 15 km. to the east of Donetsk. I5 tanks were transporting "Hrad" mechanisms. One more convoy of KamAz trucks was noted by observers near Zuhres. 12 of them were transporting 122 mm howitzers. Also Lysenko said that according to operative information, very soon Russian forces should be given modern sniper rifles. "They strenghten terrorist groups with arms and soldiers from the ranks of RF armed forces. There is no doubt that this military equipment is operated by the Russian professional soldiers," emphasized Lysenko.

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.http://blog.img.pravda.com/images/doc/5/7/5711d-00france.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/3/8/3829a-00belgique.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/f/0/f042f-00swiss.jpg

France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

Le 10 novembre – Il y a eu une forte explosion sur la voie ferrée de Kharkiv. L'explosion sur la voie ferrée près d'Eskhar a ete classée comme un acte de sabotage.

Le 10 novembre – Le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, a déclaré que la situation se dégrade de nouveau dans l'est de l'Ukraine.

Le 10 novembre – "En Ukraine libre, le nombre de personnes déplacées en provenance de la Crimée, de Sébastopol et de la région du Donbass s'élève à 455.175 personnes." a annoncé le directeur du Service des situations d'urgence, Serhiy Botchkovsky.

Le 10 novembre – A Horlivka, les affrontements entre différents groupes de bandits et criminels continuent – ce sont les milices de Besler et les insurgés de l'organisations "Oplote".

Le 10 novembre – Le Premier ministre de la Roumanie et le principal candidat à la présidentielle, Victor Ponta, considère que la Russie constitue une menace majeure pour son pays et pour toute la région dans son ensemble.

Le 10 novembre – Le tribunal a permis l'arrêt du commandant de la compagnie du bataillon "Prykarpattia" qui a déserté le front russo-ukrainien dans le Donbass. Le 26 août, plus de 300 soldats ont refusé de se battre à Ilovaisk, ont abandonné leurs positions de combat et sont retourné à leur base à Deliatyn dans la région d'Ivano-Frankivsk.

Le 10 novembre – La deuxième phase de lustration a commencé en Ukraine. Elle concernera les ministres et chefs des organes exécutifs centraux, du ministère de la Justice, du Bureau du Procureur général et du Service de sécurité ukrainien. Cela a été annoncé par le ministre de la Justice adjoint, Ihor Alekseev.

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!http://blog.img.pravda.com/images/doc/e/6/e6bfa-00deutchland.jpg

Deutschland, Österreich, Schweiz

Bürgercenter von Maidan, Lemberg

Liebe Kolleginen, liebe Kollegen;

Richard Herzinger

Gebt die Ukraine nicht auf!

Während wir im Westen das Jubiläum des Mauerfalls feiern, führen die Menschen in der Ost-Ukraine noch immer ihren Kampf gegen die russischen Großmachtansprüche. Sie brauchen unsere Unterstützung 

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.http://blog.img.pravda.com/images/doc/a/c/ac398-00polska.jpg

Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

10 listopada – W obwodzie Charkowskim na torach kolejowych wydarzyła się eksplozja. Wybuch na kolei w pobliżu Eschara klasyfikowano jako dywersję.

10 listopada – Niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier powiedział, że sytuacja we Wschodniej Ukrainie ponownie pogarsza się.

10 listopada – Liczba osób wewnętrznie przesiedlonych w Ukrainę z Krymu, Sewastopola i Donbasu na tereny, wolne od rosyjskich terrorystów, wynosi 455.175 osób. Zostało to ogłoszone przez szefa Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Serhija Bochkowskiego.

10 listopada – W Gorłówce nadal trwają starcia między różnymi grupami gangsterów – terrorystami herszta Bezlera i terrorystami z gangu "Opłot" [Ostoja].

10 listopada – Obecny premier Rumunii i główny kandydat na prezydenta Viktor Ponta uważa Rosję za najpoważniejsze zagrożenie dla swego kraju i regionu jako całości.

10 listopada – Sąd pozwolił aresztować dowódcę batalionu "Podkarpacie", który zdezerterował z frontu rosyjsko-ukraińskiego na Donbasie. 26 sierpnia ponad 300 żołnierzy odmówili pełnienia służby wojskowej w pobliżu Iłowajska, w warunkach walki opuścili stanowiska bojowe i wyjechali do stacji rozmieszczenia w miejscowości Delatyn obwodu Iwano-Frankowskiego.

10 listopada – W Ukrainie rozpoczął się drugi etap lustracji, który dotyczyć będzie ministrów i szefów centralnych organów wykonawczych, biur ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Zostało to ogłoszone przez wiceministra sprawiedliwości Ihora Aleksiejewa.

9 listopada – Na Donbasie zaginęli 1695 osób, liczba jeńców jest nieznana – szef Głównego Wydziału Śledczego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Wowk. W niewoli u terrorystów z DRL i ŁRL pozostają około 500 ukraińskich jeńców. O tym w telewizji sieciowej "Hromadske po rosyjsku" powiedział negocjator, przedstawiciel NGO "Korpus Oficerski" Wołodymyr Ruban.

9 listopada – W pobliżu punktu kontrolnego Krasna Taliwka (Staniczno-Ługański rejon) na granicy z Federacją Rosyjską od umieszczonej przez terrorystyczną bojówkę dywersantów pułapki minowej zginęli dwóch żołnierzy ukraińskiej straży granicznej.

9 listopada – W Doniecku w ciągu nocy 9 listopada we wszystkich dzielnicach słychać było potężne strzały i wybuchy, od 12:00 8 listopada do 10:30 9 listopada trwały ostrzały artyleryjskie rejonów Kujbyszewskiego i Kijowskiego. Reuters, powołując się na swoich korespondentów, informuje, że intensywny ostrzał z ciężkiej artylerii Doniecka trwał w nocy i rano. "Wydaje się, że miasto ostrzeliwano i z obszarów, kontrolowanych przez separatystów, i z pozycji wojsk ukraińskich. Odgłosy ostrzałów słychać było w centrum Doniecka" – mówi rosyjski kanał telewizyjny "Deszcz" z powołaniem na agencję.

9 listopada – W ciągu ostatniej doby w strefie ATO zginęli trzech ukraińskich żołnierzy, 13 zostało rannych – rzecznik Centrum Informacyjno-Analitycznego RNBO Andrij Łysenko. Według RNBO bojownicy ostrzeliwują pozycje ATO na kilku kierunkach:

- Na kierunku Donieckim,

- Na kierunku Debalcewskim,

- Na kierunku Pierwomajskim,

- Na kierunku Mariupolskim.

9 listopada – Kolumna sprzętu wojskowego, zauważona przez obserwatorów OBWE w pobliżu Doniecka, nie należy do rosyjskiej armii, lecz DRL, a jej ruch wynika z potrzeby rotacji jednostek "milicji ludowej". O tym powiedział zastępca dowódcy "milicji ludowej" "Donieckiej Republiki Ludowej" Eduard Basurin. Jak wiadomo, wcześniej obserwatorzy OBWE poinformowali, że odnotowano w pobliżu Makejówki kolumnę z ponad 40 samochodów ciężarowych, niektóre z nich przewoziły ciężką broń, zwłaszcza 122-mm haubice.

Pytanie o przyczyny agresji i asertywności Rosji w relacjach międzynarodowych

Raport Akademii Europejskiej Krzyżowa, październik 2014

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.http://blog.img.pravda.com/images/doc/6/e/6e442-00srbia.jpg

Сербіиа

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane koleginice i kolege!

10. novembar. – U Harkovskoj oblasti na železničkom platnu desila se eksplozija. Eksplozija na železnici kod Eshara kvalifikovana je kao diverzija.

10. novembar. – Ministar inostranih poslova Nemačke Frank-Valter Štajnmajer izjavio je da se situacija na istoku Ukrajine ponovo pogoršava.

10. novembar. – Količina prinudnih migranata u Ukrajini – sa Krima, iz Sevastopolja i Donbasa na teritorije slobodne od ruskih terorista – iznosi 455 hiljada 175 osoba. O tome je saopštio rukovodilac državne službe vanrednih situacija Sergij Bočkovskij.

10. novembar. – U Gorlovki traju sukobi između različitih banditskih grupacija – terorista Bezlera i terorista-pripadnika organizacije "Oplot".

10. novembar. – Aktuelni predsednik Rumunije i glavni kandidat za predsednika Viktor Ponta smatra Rusiju najvećom pretnjom za svoju zemlju i za region u celini.

10. novembar. – Sud je dozvolio da se uhapsi komandant čete bataljona "Prikarpatja"koji je dezertirao sa rusko-ukrajinskog fronta na Donbasu. 26. avgusta više od 300 vojnih lica odbili su da služe kod Ilovajska u bojnoj situaciji, napustili su bojne položaje i otišli na mesta stalne dislokacije u Deljatinu Ivano-Frankivske oblasti.

10. novembar. – U Ukrajini je počela druga etapa lustracije koja će se ticati ministara i rukovodilaca centralnih organa izvršne vlasti, aparata Ministarstva pravde, Generalnog tužilaštva i Službe bezbednosti Ukrajine. O tome je saopštio zamenik ministra pravde Igor Aleksejev.

Пс.: Молимо вас да шире ову информацију што је шире могуће.http://blog.img.pravda.com/images/doc/0/0/00f73-00italy.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/2/1/212b7-00vaticano.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/7/3/737de-00swiss.jpg

Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

10 novembre – Nella regione di Kharkiv c'è stata un'esplosione su una linea ferroviaria. L'esplosione sulla ferrovia nei pressi di Eschara è stata classificata come sabotaggio.

10 novembre – Il ministro degli Esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier ha detto che la situazione in Ucraina orientale sta di nuovo peggiorando.

10 novembre – Il numero degli emigrati in Ucraina dalla Crimea, Sevastopol e Donbas è di 455 mila 175 persone. Lo ha comunicato il capo del Servizio di Stato per le situazioni di emergenza Serhii Bochkovskyi.

10 novembre – A Horlivka continuano gli scontri tra i diversi gruppi criminali – tra i militanti di Bezler e quelli dell'organizzazione "Oplot".

10 novembre – L'attuale Primo Ministro della Romania nonché il principale candidato alla presidenza Victor Ponta considera la Russia una grave minaccia per il suo Paese e per la regione nel suo complesso.

10 novembre – La corte ha consentito l'arresto del comandante di un'unità del battaglione "Prykarpattia" che ha disertato dal fronte russo-ucraino nel Donbas. Il 26 agosto più di 300 soldati hanno rifiutato di prestare servizio militare nel corso dei combattimenti nei perssi di Ilovaisk, abbandonando le loro posizioni di combattimento e ritornando alla loro abituale posizione a Deliatyn nella regione di Ivano-Frankivsk.

10 novembre – In Ucraina è iniziata la seconda fase di lustrazione, riguardante i ministri e i capi degli organi centrali del potere esecutivo, l'apparato del Ministero della Giustizia, la Procura generale e il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina. Lo ha annunciato il vice ministro della Giustizia Ihor Alekseev.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.http://blog.img.pravda.com/images/doc/c/c/cc04d-00russian.jpg

Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

10 ноября – В Харьковской области на железнодорожном пути у Эсхара произошел взрыв. Взрыв на железной дороге квалифицирован как диверсия.

10 ноября – Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ситуация на востоке Украины снова ухудшается.

10 ноября – Число вынужденных переселенцев в Украину из Крыма, Севастополя и Донбасса на территории свободные от русских террористов составляет 455.000.175 человек. Об этом сообщил руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергий Бочковский.

10 ноября – В Горловке продолжаются столкновения между различными бандитскими группировками – боевиками Безлера и боевиками организации "Оплот".

10 ноября – Действующий премьер-министр Румынии и основной кандидат в президенты Виктор Понта считает Россию самой большой угрозой для своей страны и региона в целом.

10 ноября – Суд разрешил арестовать командира роты батальона "Прикарпатье", батальйона который дезертировал из российско-украинского фронта в Донбассе – 26 августа более 300 военнослужащих отказались от несения военной службы в Иловайской в боевой обстановке, они покинули боевые позиции и отбыли к месту постоянной дислокации в г. Делятин Ивано-Франковской области.

10 ноября – В Украине начался второй этап люстрации, касающийся министров и руководителей центральных органов исполнительной власти, аппарата Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Игорь Алексеев.

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.http://blog.img.pravda.com/images/doc/5/7/57ba2-000000000.jpg

Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

10 листопада – На Харківщині на залізничній колії стався вибух. Вибух на залізниці біля Есхара кваліфіковано як диверсію.

10 листопада – Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що ситуація на сході Україні знову погіршується.

10 листопада – Кількість вимушених переселенців в Україні з Криму, Севастополя та Донбасу на території вільні від російських терористів становить 455 тисяч 175 осіб. Про це повідомив керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський.

10 листопада – У Горлівці тривають сутички між різними бандитськими угрупуваннями – бойовиками Безлера та бойовиками організації "Оплот".

10 листопада – Чинний прем'єр-міністр Румунії та основний кандидат в президенти Віктор Понта вважає Росію найбільшою загрозою для своєї країни та регіону в цілому.

10 листопада – Суд дозволив арештувати командира роти батальйону "Прикарпаття", який дезертирував з російсько-українського фронту на Донбасі. 26 серпня більш як 300 військовослужбовців відмовилися від несення військової служби під Іловайськом у бойовій обстановці, покинули бойові позиції та відбули до місця постійної дислокації в Делятині Івано-Франківської області.

10 листопада – В Україні розпочався другий етап люстрації, який стосуватиметься міністрів і керівників центральних органів виконавчої влади, апарату Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури та Служби безпеки України. Про це повідомив заступник міністра юстиції Ігор Алексєєв.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


 

Яндекс.Метрика