на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

16.08.2014

 

Russia Food Embargo


http://blog.img.pravda.com/images/doc/8/9/89e04-00britanian.jpg

U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

War, not the expected peace arrived at the doorstep of Great Britain and France when they gave up Czechoslovakia to Hitler in 1938. War is happening right here at home and not in faraway Europe – the United States were harshly reminded about this at Pearl Harbor in 1942. War descended on Ukraine and thus is now much closer to Paris and Berlin, because Europe and the US haven't supported Georgia in 2008. War showed up in the homes of Dutch, British, French, German, Australian families because Europe and the US weren't courageous enough to lend a helping hand to Ukraine in 2014. It is impossible to run away from war and overwhelming aggression, it is impossible to buy yourself off. The war will catch up with you if you don't stand up to it with utmost determination.

August 16 – On Friday night anti-terrorist operation forces have entered the city of Luhansk.

August 16 – Most insurgents plan to leave Donetsk region before August 18th, – said the spokesman for National Security and Defense Council Andriy Lysenko. "The terrorists are changing into civilian clothes, carry nothing but passports and try to pass through Ukrainian checkpoints in private vehicles disguised as civilians/local residents. Approximately 300 insurgents remain in Luhansk and they have been taking down the flags of People's Republic of Luhansk from administrative city buildings. Chechen mercenaries are fleeing Horlivka and Yenakiieve. Approximately 100 representatives of local criminal group, who remain in these cities, have been engaged in a chaotic shooting aiming at residential buildings and civilians".

August 16 – Near the border with Ukraine on the Russian side, the journalists have spotted vehicles, carrying dozens of containers for self-propelled, surface-to-air missile systems "Buk", – informs Reuters.

August 16 – Reinforcement units are being transferred to the strong points of the Armed Forces of Ukraine within anti-terrorist operation area, – informs the press-center of the Ukrainian Defense Ministry.

Russia Food Embargo

http://edition.cnn.com/2014/08/14/business/russia-eu-food-embargo/index.html

Ukraine: Preparations under way for large-scale aid delivery

A five-person ICRC team is already present in the vicinity of the Russian convoy, which is currently parked in the Rostov region, and 15 more staff are on the way. Another ICRC team has deployed to Starobilsk, where a Ukrainian aid convoy of around 50 trucks arrived this morning.

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.http://blog.img.pravda.com/images/doc/4/5/459cc-00france.jpg

France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

En 1938, lorsque la Grande-Bretagne et la France ont donné la Tchécoslovaquie à Hitler, ce n'est pas la paix, mais la guerre qui est venue frapper à leur porte. En 1942, lorsque les Etats-Unis pensaient que la guerre était loin en Europe, l'attaque sur Pearl Harbor leur a rappelé que la guerre se trouvait juste derrière la porte. En 2008, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont soutenu la Géorgie, la guerre s'est rapproché de Paris et Berlin... en Ukraine. En 2014, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont osé soutenir l'Ukraine, la guerre a frappé des familles hollandaises, britanniques, belges, allemandes, malaisiennes et australiennes. On ne peut ni se cacher ni se racheter face à la guerre et à l'agression sans bornes... elle frappera à votre porte à moins que vous n'y puissiez résister avec la plus grande détermination.

Le 16 août – Les Forces de l'opération antiterroriste sont entrées à Louhansk le vendredi soir.

Le 16 août – "La majeure partie des terroristes envisagent de quitter la région de Donetsk avant le 18 août." – déclaration du porte-parole du Conseil de sécurité et défense, Andriy Lyssenko "Les terroristes mettent des vêtements civils, prennent leurs passeports, montent dans les transports publics et tentent de traverser les postes de contrôle des forces de sécurité ukrainiens. Environ 300 militants restent encore à Louhansk; les drapeaux LNR sont retirés des bâtiments administratifs de la ville. Les mercenaires tchétchènes quittent Horlivka et Yenakievo. Environ 100 criminels locaux, qui sont restés dans ces villes, sèment le chaos et tirent au hasard sur les quartiers résidentiels et les civils."

Le 16 août – Les journalistes ont enregistré des véhicules transportant des dizaines de conteneurs pour les MANPADS Buk (Man-portable air-defense systems) près de la frontière avec l'Ukraine du côté russe – Reuters.

Le 16 août – Des unités de renforcement militaire se dirigent vers les positions de résistance occupées par les Forces armées ukrainiennes dans la zone où se déroulent les opérations antiterroristes – le Centre de presse du ministère de la Défense de l'Ukraine.

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!http://blog.img.pravda.com/images/doc/d/b/dbe80-00polska.jpg

Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

Gdy w 1938 roku Wielka Brytania i Francja oddały Czechosłowację Hitlerowi, w ich domy przyszedł nie pokój, lecz wojna. Gdy w 1941 roku Stany Zjednoczone myślały, że wojna jest gdzieś daleko w Europie, Pearl Harbor przypomniał, że ona stoi przed progiem. Gdy w 2008 roku Europa i Ameryka nie wsparły Gruzję, wojna zbliżyła się do Paryża i Berlina – na teren Ukrainy. Gdy w 2014 roku Europa i Ameryka wciąż nie mogą odważyć się wesprzeć Ukrainę, wojna przyszła do holenderskich, malezyjskich, brytyjskich, belgijskich, niemieckich, australijskich rodzin. Od wojny i niepohamowanej agresji nie da się uciec, nie da się odkupić – ona przyjdzie do każdego, jeśli nie przeciwstawić się ją z całą możliwą stanowczością.

16 sierpnia – Siły Operacji Antyterrorystycznej w piątek wieczorem weszły do Ługańska.

16 sierpnia – Większość bojowników planuje opuścić region Doniecka do dnia 18 sierpnia – rzecznik centrum informacyjno-analitycznego RNBO Andrij Łysenko. "Terroryści ubierają się w cywilne, zabierają ze sobą tylko fałszywe ukraińskie paszporty i na cywilnym transporcie w przebraniu próbują przejechać punkty kontrolne ukraińskich sił bezpieczeństwa. Około 300 bojowników, pozostałych w Ługańsku, zdejmują flagi "ŁRL" z budynków administracyjnych miasta. Z Jenakijewa i Gorłówki wyjeżdżają czeczeńskie najemnicy. Około 100 przedstawicieli miejscowego środowiska kryminalnego, którzy pozostają w tych miastach, urządzili chaotyczną strzelaninę w dzielnicach mieszkaniowych i po cywilach".

16 sierpnia – W pobliżu granicy z Ukrainą ze strony Rosji dziennikarzy zarejestrowali pojazdy, przewożące kilkadziesiąt pojemników do zestawów rakietowych "Buk" – Reuters.

16 sierpnia – Do punktów opornych Sił Zbrojnych Ukrainy w strefie Operacji Antyterrorystycznej są skierowane jednostki wzmocnienia – centrum prasowe ministerstwa obrony Ukrainy.

16 sierpnia – Jan Pieklo: 15.08 obchodzimy Święto Wojska Polskiego ustanowione dla upamiętnienie zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Wówczas Polacy pokonali bolszewicką Armię Czerwoną, zatrzymując jej marsz na Zachód i ratując Europę przed komunizmem. Dziś witamy ten dzień w sytuacji szczególnej, kiedy spadkobierca Związku Sowieckiego czyli Putinowska Rosja kontynuuje agresję na niepodległą Ukrainę, która wybrała drogę demokracji i integracji z UE. Pamiętajmy, że w 1920 roku ramię w ramię z Polakami walczyli przeciwko bolszewikom także Ukraińcy. Jesteśmy im winni pamięć, wdzięczność i solidarność... W szczególny sposób wspomnijmy dziś postać generała Marko Bezruczko, dowódcy 6 Dywizji Strzelców Siczowych URL, obrońcy Zamościa, uczestnika bitwy pod Komarowem, w której rozbita została Armia Konna Budionnego... Chwała bohaterom!

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.http://blog.img.pravda.com/images/doc/2/6/2682a-00italy.jpg

Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

Quando nel 1938 la Gran Bretagna e la Francia hanno ceduto la Cecoslovacchia a Hitler, hanno trovato la guerra, non la pace. Quando nel 1941 gli Stati Uniti credevano che la guerra fosse lontano, da qualche parte in Europa, Pearl Harbor ha ricordato loro che la guerra era in casa loro. Quando nel 2008 l'Europa e l'America non hanno sostenuto la Georgia, la guerra si è avvicinata più di prima a Parigi e Berlino – in Ucraina. Nel 2014 l'Europa e l'America non osano sostenere l'Ucraina e la guerra sta coinvolgendo le loro famiglie – olandesi, inglesi, belga, tedesche, australiane. Non si può fuggire da una guerra, da un'aggressione sfrenata; questa avanzerà ancora se non ci si oppone con la massima determinazione.

16 agosto – Venerdì sera le forze dell'operazione antiterrorismo sono entrate a Luhans'k.

16 agosto – La maggior parte dei militanti intende lasciare la regione di Donets'k entro il 18 agosto, – ha comunicato il portavoce del Centro Informazioni del Consiglio di Sicurezza e di Difesa Nazionale Andrii Lysenko. "I terroristi si travestono in abiti civili, portano con sé solamente il passaporto e sui mezzi di trasporto civili cercano di oltrepassare i posti di blocco dei militari ucraini. I circa 300 militanti rimasti a Luhans'k stanno rimuovendo le bandiere della "Repubblica Popolare di Luhans'k" dagli edifici amministrativi della città. I mercenari ceceni stanno fuggendo da Jenakijeve e Horlivka. Circa 100 rappresentanti della criminalità locale che sono rimasti in queste città sono impegnati in una sparatoria caotica contro i quartieri residenziali e i civili".

16 agosto – Vicino al confine con l'Ucraina, sul territorio russo i giornalisti hanno visto dei veicoli che trasportavano decine di contenitori per MANPADS "Buk", – comunica Reuters.

16 agosto – Verso i punti di forza delle Forze Armate dell'Ucraina nella zona dell'operazione antiterrorismo stanno confluendo dei rinforzi, – ha dichiarato il centro stampa del Ministero della Difesa.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.http://blog.img.pravda.com/images/doc/c/5/c5337-00hrvatsko.jpg

Hrvatska

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane kolegice i kolege!

Međunarodna zaklada "Renesansa", Kijev: Dragi prijatelji!

U Ukrajini već traje konflikt. Zato se usuđujemo da vas informiramo o događanjima u Ukrajini. Ovo je još jedna točka gledišta. Trudit ćemo se biti objektivni.

15. kolovoz. – 70 jedinica ruske vojne tehnike sinoć su prešle granicu sa Ukrajinom. O tome je u Briselu saopštio ministar vanjskih poslova Litvanije Linas Linkjavičus. – "Mi smo iznimno zabrinuti razvojem situacije, jer s jedne strane puno govorimo o takozvanom humanitarnom konvoju, ali sa druge strane vidimo da se eskalacija nastavlja", − rekao je Linkjavičus.

15. kolovoz. – Ukrajinski vojnici koji su bili oslobođeni iz zarobljeništva u Luganskoj oblasti, pričaju da se među teroristima odvija raskol. Teroristi-plaćenici žele otići iz Ukrajine, a lokalni teroristi razumiju da će morati odgovarati pred zakonom.

15. kolovoz. – Ukrajinska humanitarna pomoć namijenjena Luganskoj oblasti u punom opsegu je stigla na destinaciju i predata Crvenom Križu.

15. kolovoz. – EU je nanela sebi gospodarsku štetu zbog uvođenja sankcija protiv Rusije, − izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban, pozvavši na njihovo ponovno razmatranje. Mađarska igra u korist Putinove Rusije?

15. kolovoz. – Teroristi pokušavaju prebaciti tešku tehniku i snage na nove pozicije bliže granici sa Rusijom kamo će moći da se povuku u posljednji trenutak, − glasnogovornik SNSO Andrij Lisenko.

15. kolovoz. – Diplomatski izvori u Briselu tvrde da u okviru novog trostranog formata Ukrajina-Rusija-EU treba da se održi lični susret na najvišem nivou (Porošenka i Putina?) – briselski dopisnik Wall Street Journal Lorens Norman.http://blog.img.pravda.com/images/doc/b/2/b2670-00russian.jpg

Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

Когда в 1938 году Великобритания и Франция отдали Чехословакию Гитлеру, в их дом пришел не мир, а война. Когда в 1941 году США думали, что война где-то далеко в Европе, Перл Харбор напомнил, что она у них дома. Когда в 2008 году Европа и Америка не поддержали Грузию, то Война пришла ближе к Парижу и Берлину – в Украину. Когда в 2014 году Европа и Америка никак не могут решиться всерьез поддержать Украину, война пришла к нидерландским, британским, бельгийским, немецким, австралийским семьям. От войны и безудержной агрессии не убежишь, не откупишься – она придет к тебе, если с ней не бороться со всей возможной решительностью.

16 августа – Силы антитеррористической операции в пятницу вечером вошли в Луганск.

16 августа – Основная часть боевиков планирует оставить Донетчину до 18 августа – спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрий Лысенко – "Террористы переодеваются в гражданскую одежду, берут с собой только паспорта и на пассажирском транспорте под видом мирных жителей делают попытки пересечь блокпосты украинских силовиков. Около 300 боевиков, которые остались в Луганске, уже снимают флаги ЛНР с админзданий города. С Енакиево и Горловки выезжают чеченские наемники. Около 100 представителей местного криминалитета, которые остаются в этих городах, осуществляют беспорядочную стрельбу по жилым кварталам и мирным жителям."

16 августа – У границ с Украиной со стороны РФ журналисты зафиксировали автотранспорт, перевозивший десятки контейнеров для ПЗРК "Бук" – Reuters.

16 августа – В опорные пункты подразделений Вооруженных Сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции направляются подразделения усиления – пресс-центр Минобороны.

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.http://blog.img.pravda.com/images/doc/6/5/6540e-000000000.jpg

Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

Коли у 1938 році Велика Британія та Франція віддали Чехословаччину Гітлеру в їх дім прийшов не мир, а війна. Коли у 1941 році США гадали, що війна десь далеко в Європі, Перл Харбор нагадав, що вона у них вдома. Коли у 2008 році Європа та Америка не підтримали Грузію, то Війна прийшла ближче до Парижа та Берліна – в Україну. Коли у 2014 році Європа та Америка ніяк не можуть відважитися реально підтримати Україну, війна прийшла до їх нідерландських, британських, французьких, німецьких, австралійських сімей. Від війни та нестримної агресії не втечеш, не відкупишся – вона прийде до тебе, якщо їй не протиставитись з усією можливою рішучістю.

16 серпня – Сили антитерористичної операції в п'ятницю ввечері увійшли до Луганська.

16 серпня – Основна частина бойовиків планує залишити Донеччину до 18 серпня – речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко – "Терористи перевдягаються у цивільний одяг, беруть із собою лише паспорти та на пасажирському транспорті під виглядом мирних мешканців роблять спроби перетнути блокпости українських силовиків. Близько 300 бойовиків, що залишились у Луганську, вже знімають прапори ЛНР з адмінбудівель міста. Із Єнакієвого та Горлівки виїжджають чеченські найманці. Близько 100 представників місцевого криміналітету, які залишаються у цих містах, здійснюють хаотичну стрілянину по житлових кварталах і мирних мешканцях""

16 серпня – Біля кордонів з Україною з боку РФ журналісти зафіксували автотранспорт, який перевозив десятки контейнерів для ПЗРК "Бук" – Reuters.

16 серпня – До опорних пунктів підрозділів Збройних Сил України у зоні проведення антитерористичної операції прямують підрозділи посилення – прес-центр Міноборони.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


 

Яндекс.Метрика