на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

28.09.2014

 

Près de 4.000 soldats russes ont été tués ou portés disparus dans le Donbass


http://blog.img.pravda.com/images/doc/a/6/a6183-00britanian.jpg

U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

War, not the expected peace arrived at the doorstep of Great Britain and France when they gave up Czechoslovakia to Hitler in 1938. War is happening right here at home and not in faraway Europe – the United States were harshly reminded about this at Pearl Harbor in 1942. War descended on Ukraine and thus is now much closer to Paris and Berlin, because Europe and the US haven't supported Georgia in 2008. War showed up in the homes of Dutch, British, French, German, Australian families because Europe and the US weren't courageous enough to lend a helping hand to Ukraine in 2014. It is impossible to run away from war and overwhelming aggression, it is impossible to buy yourself off. The war will catch up with you if you don't stand up to it with utmost determination.

September 28 – Near the town of Bilohirsk (Crimea), unidentified men in uniform pushed two young Crimean Tatars into the van and drove them in an unknown direction. Local police and the officers of the Federal Security Service neither confirm nor deny their involvement. What else – the young men must have been abducted by the "green men"!

September 28 – 72 cases of Russian terrorists shelling ATO troops have been recorded in the last 24 hours, – said the Head of the Center for Military and Political Studies Dmytro Tymchuk.

September 28 – There are 88 mines located in the area, which is controlled by the Russian terrorists and out of all 93 Donbas mines only 24 are operating. This adds up to 60% of all Donetsk mines, – said First Deputy to Minister for Energy Yuriy Zyukov.

September 28 – Thousands of patriotic residents gathered at Kharkiv rally "Kharkiv is Ukraine". Kharkiv oblast Governor Igor Baluta signed the official order regarding the dismantling of the Lenin monument at Svobody Sq. in Kharkiv. Therefore after the rally the participants demolished the statue of Lenin. Long overdue.

September 28 – Terrorists exchanged 30 Ukrainian military for 60 of their "friends". Over 1000 Ukrainians were released from captivity during the latest truce, – said the President of Ukraine Petro Poroshenko.

September 28 – Almost 4000 servicemen from the Russian Federation have been killed or are missing in Donbas, – said Russian human rights activist Yelena Vasilyeva.

September 28 – "The regions, which have an indeterminate status under Russia's influence beyond its borders, will eventually become "people's republics" without people", – said Swedish Foreign Minister Carl Bildt.

Poroshenko Sees Ukraine Applying For EU Membership By 2020

Putin's former aid: Russia has been preparing for global war since 2003

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.http://blog.img.pravda.com/images/doc/a/4/a475a-00france.jpg

France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

En 1938, lorsque la Grande-Bretagne et la France ont donné la Tchécoslovaquie à Hitler, ce n'est pas la paix, mais la guerre qui est venue frapper à leur porte. En 1942, lorsque les Etats-Unis pensaient que la guerre était loin en Europe, l'attaque sur Pearl Harbor leur a rappelé que la guerre se trouvait juste derrière la porte. En 2008, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont soutenu la Géorgie, la guerre s'est rapproché de Paris et Berlin... en Ukraine. En 2014, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont osé soutenir l'Ukraine, la guerre a frappé des familles hollandaises, britanniques, belges, allemandes, malaisiennes et australiennes. On ne peut ni se cacher ni se racheter face à la guerre et à l'agression sans bornes... elle frappera à votre porte à moins que vous n'y puissiez résister avec la plus grande détermination.

Le 28 septembre – A Bilohirsk (Crimée), des hommes non identifiés en uniforme ont poussé deux jeunes Tatars dans une fourgonnette et les ont emmenés vers une destination inconnue. La police et le FSB nient toute implication dans cette affaire. Ce sont apparemment des "petits hommes verts" qui les ont enlevés!

Le 28 septembre – "Au cours de la dernière journée, nous avons enregistré 72 tirs par les terroristes russes sur les positions de l'ATO." – déclaration de Dmytro Tymtchouk, directeur de Informatsiyny Sprotyv (Information et Résistance).

Le 28 septembre – "Il y a 88 mines de charbon dans les territoires contrôlés par les terroristes russes; en tout, il y a 93 mines de charbon dans le Donbass, mais seulement 24 sont encore opérationnelles. Ceci constitue 60% des mines de la région de Donetsk." a annoncé le vice-ministre de l'Energie, Iouriy Zyukov.

Le 28 septembre – A Kharkiv, des milliers de patriotes se sont réunis pour proclamer "Kharkiv – c'est l'Ukraine!". Le Gouverneur de la région de Kharkiv, Ihor Baluta a signé un document sur le démantèlement officiel de la statue de Lénine située sur la place centrale de Kharkiv. Ainsi, après la Marche de la paix, les manifestants ont démoli la statue de Lénine. Il était temps!

Le 28 septembre – "Les terroristes ont échangé 30 militaires ukrainiens contre 60 des "leurs". Au cours de la "trêve", plus de 1.000 prisonniers ukrainiens ont été libérés." – déclaration du Président Porochenko.

Le 28 septembre – "Près de 4.000 soldats russes ont été tués ou portés disparus dans le Donbass." a déclaré la militante russe des droits de l'homme, Elena Vassilieva.

Le 28 septembre – "Les régions au-delà des frontières de la Russie continueront à exister avec un statut indéterminé et sous l'influence russe; elles finiront par devenir "des République populaire sans peuples". – déclaration du ministre suédois des Affaires étrangères, Carl Bildt.

Rebecca Harms ne peut entrer en Russie...

"En Ukraine, le clivage n'est pas linguistique mais politique et géopolitique"

Ukraine: Poutine écrit à la Commission européenne

Ukraine: au poste-frontière rebelle d'Ouspenka, le passage est toujours possible

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!http://blog.img.pravda.com/images/doc/b/6/b67a9-00polska.jpg

Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

Gdy w 1938 roku Wielka Brytania i Francja oddały Czechosłowację Hitlerowi, w ich domy przyszedł nie pokój, lecz wojna. Gdy w 1941 roku Stany Zjednoczone myślały, że wojna jest gdzieś daleko w Europie, Pearl Harbor przypomniał, że ona stoi przed progiem. Gdy w 2008 roku Europa i Ameryka nie wsparły Gruzję, wojna zbliżyła się do Paryża i Berlina – na teren Ukrainy. Gdy w 2014 roku Europa i Ameryka wciąż nie mogą odważyć się wesprzeć Ukrainę, wojna przyszła do holenderskich, malezyjskich, brytyjskich, belgijskich, niemieckich, australijskich rodzin. Od wojny i niepohamowanej agresji nie da się uciec, nie da się odkupić – ona przyjdzie do każdego, jeśli nie przeciwstawić się ją z całą możliwą stanowczością.

28 września – W pobliżu Białogorska na Krymie nieznane sprawcy w mundurach wepchnęli do niedużego autobusika dwóch młodych Tatarów krymskich i porwali w nieznanym kierunku. Swojego udziału nie potwierdzają ani nie zaprzeczają ni rosyjska okupacyjna policja, ni FSB. Oczywiście – ludzi porwali "zielone ludziki".

28 września – W ciągu ostatniej doby odnotowano 72 przypadki ostrzału sił ATO przez wojska rosyjsko-terrorystyczne – szef Centrum Badań Wojskowo-Politycznych Dmytro Tymczuk.

28 września – Na terytorium, kontrolowanym przez rosyjskich terrorystów, są 88 kopalni, ze wszystkich 93 kopalni Donbasu pracują tylko 24. Nieczynne 60% kopalni donieckich – wiceminister energetyki Jurij Ziukow.

28 września – W Charkowie tysięcy patriotów przyszli na wiec "Charków – to Ukraina". Gubernator obwodu Charkowskiego Ihor Bałuta podpisał oficjalne zarządzenie o demontażu pomnika Leninowi na placu Wolności w Charkowie. Dlatego uczestnicy "Marszu pokoju" po wiecu na Placu Wolności zdemontowali pomnik Lenina. Nareszcie!

28 września – Terroryści wymienili 30 ukraińskich wojskowych na 60 "swoich". Podczas "rozejmu" z niewoli zostali zwolnieni ponad 1000 Ukraińców – prezydent Petro Poroszenko.

28 września – Na Donbasie zabici lub zaginęli prawie 4000 żołnierzy rosyjskich – rosyjska obrończynię praw człowieka Jelena Wasiljewa.

28 września – "Regiony, które są w stanie nieokreślonym pod wpływami Rosji poza jej granicami w końcu staną "republikami ludowymi" bez ludności" – szwedzki minister spraw zagranicznych Carl Bildt.

Kazimierz Wóycicki

Rosja-Ukraina: gra na czas

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.http://blog.img.pravda.com/images/doc/a/d/ad037-00italy.jpg

Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

Quando nel 1938 la Gran Bretagna e la Francia hanno ceduto la Cecoslovacchia a Hitler, hanno trovato la guerra, non la pace. Quando nel 1941 gli Stati Uniti credevano che la guerra fosse lontano, da qualche parte in Europa, Pearl Harbor ha ricordato loro che la guerra era in casa loro. Quando nel 2008 l'Europa e l'America non hanno sostenuto la Georgia, la guerra si è avvicinata più di prima a Parigi e Berlino – in Ucraina. Nel 2014 l'Europa e l'America non osano sostenere l'Ucraina e la guerra sta coinvolgendo le loro famiglie – olandesi, inglesi, belga, tedesche, australiane. Non si può fuggire da una guerra, da un'aggressione sfrenata; questa avanzerà ancora se non ci si oppone con la massima determinazione.

28 settembre – Nei pressi di Bilohirsk in Crimea degli sconosciuti in uniforme hanno fatto salire su un furgone due giovani tatari e li hanno portati in direzione sconosciuta. Né la polizia, né la FSB negano il proprio coinvolgimento. È evidente che li hanno sequestrati gli "omini verdi".

28 settembre – Nel corso degli ultimi giorni sono stati registrati 72 casi di attacchi alle forze dell'ATO da parte dei terroristi, – ha detto il capo del Centro degli studi politico-militari Dmytro Tymchuk.

28 settembre – Sul territorio controllato dai terroristi russi ci sono 88 miniere, e delle 93 miniere del Donbas quelle funzionanti sono solo 24, cioè il 60%, – ha detto il vice ministro dell'Energia Iurii Ziukov.

28 settembre – A Kharkiv, migliaia di patrioti si sono riuniti all'evento "Kharkiv è Ucraina". Il governatore della regione di Kharkiv Ihor Baluta ha firmato un ordine riguardante lo smantellamento ufficiale del monumento a Lenin sulla piazza Svobòdy a Kharkiv. I partecipanti, a seguito della "marcia per la pace", hanno dato esecuzione a tale ordine.

28 settembre – I terroristi hanno scambiato 30 militari ucraini per 60 dei loro. Durante la "tregua" sono stati liberati dalla prigionia più di 1000 ucraini, – ha comunicato il presidente Petro Poroshenko.

28 settembre – Nel Donbas sono stati uccisi o sono scomparsi quasi 4000 militari della Federazione russa, – ha dichiarato l'attivista russa per i diritti umani Elena Vasilieva.

28 settembre – Le regioni che sono in una condizione indeterminata sotto l'influenza russa fuori dai suoi confini alla fine diventeranno delle "Repubbliche popolari senza i loro popoli", – ha detto il ministro degli Esteri svedese Carl Bildt.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.http://blog.img.pravda.com/images/doc/b/7/b759c-00deutchland.jpg

Deutschland, Österreich, Schweiz

Bürgercenter von Maidan, Lemberg

Liebe Kolleginen, liebe Kollegen;

Russland hat einen Akt der Agression gegenüber der Ukraine begangen, indem es die Krim annektierte. Nun hat es terroristische Saboteurgruppen in die Ostukraine eingeschleust. Das Ziel ist, die legale Präsidentschaftswahlen in der Ukraine zu verhindern. Deswegen wird das Leben im Osten der Ukraine zum Albtraum inmitten von Europa gemacht. Vor unseren Augen wird das Land zerstört. Daher nehmen wir unser Mut zusammen, um Sie über die Ereignisse in der Ukraine zu informieren. Das ist nur ein Standpunkt, obwohl wir versuchen, objektiv zu sein.

28. September – Bei Bilohirsk (Krim) haben unbekannte Personen in Uniform zwei junge Krimtataren in einen Kleinbus hineingestoßen und sind in unbekannte Richtung davongefahren. Weder die Polizei noch der Föderale Sicherheitsdienst bestätigen ihre Beteiligung daran. Wahrscheinlich wurden die jungen Leute von "grünen Männchen" entführt.

28. September – Gestern wurden 72 Fälle des Beschusses von ukrainischen Militärkräften seitens russischer Terroristen fixiert – Dmytro Tymtschuk, Leiter des Zentrums für militärpolitische Forschungen.

28. September – Auf dem von russischen Terroristen besetzten Territorium im Donbass befinden sich 88 Bergwerke. Von 93 Bergwerken, die es im Donbass gibt, sind heute nur noch 24 in Betrieb. 60% davon gehören zu den Donezker Bergwerken – Jurij Zjukow, erster Stellvertreter des Ministers für Energie

28. September – In Charkiw haben sich Tausende von Patrioten zu der Kundgebung " Charkiw ist die Ukraine!" versammelt. Der Gebietschef Ihor Taluta hat eine Verordnung über den offiziellen Abbau des Lenin-Denkmals auf dem Freiheitsplatz in Charkiw unterzeichnet. Deshalb haben die Teilnehmer des "Friedensmarsches" nach dem Ende der Veranstaltung das Lenin-Denkmal abgebaut. Endlich.

28. September – Die Terroristen haben 30 ukrainische Soldaten und Offiziere gegen 60 "eigene" Soldaten ausgetauscht. Während des Waffenstillstandes wurden bereits mehr als 1000 Ukrainer aus der Gefangenschaft befreit, so der Präsident Petro Poroschenko.

28. September – Im Donbass sind fast 4000 Soldaten und Offiziere der Russischen Föderation getötet worden oder verschwunden – so die russische Bürgerrechtlerin Olena Wasiljewa.

28. September – "Die Regionen, die sich in einem unklaren Zustand unter dem Einfluss Russlands außerhalb seiner Grenzen befinden, werden letztendlich zu "Volksrepubliken ohne Völker", so der schwedische Außenminister Carl Bildt.

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.http://blog.img.pravda.com/images/doc/1/f/1fc04-000000000.jpg

Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

Коли у 1938 році Велика Британія та Франція віддали Чехословаччину Гітлеру в їх дім прийшов не мир, а війна. Коли у 1941 році США гадали, що війна десь далеко в Європі, Перл Харбор нагадав, що вона у них вдома. Коли у 2008 році Європа та Америка не підтримали Грузію, то Війна прийшла ближче до Парижа та Берліна – в Україну. Коли у 2014 році Європа та Америка ніяк не можуть відважитися реально підтримати Україну, війна прийшла до їх нідерландських, британських, французьких, німецьких, австралійських сімей. Від війни та нестримної агресії не втечеш, не відкупишся – вона прийде до тебе, якщо їй не протиставитись з усією можливою рішучістю.

28 вересня – Під Білогірськом (Крим) невідомі люди у формі заштовхали до мікроавтобусу двох молодих кримських татар і відвезли в невідомому напрямку. Своєї причетності не підтверджують і не спростовують ні поліція, ні ФСБ. Звичайно – їх викрали "зелені чоловічки".

28 вересня – За минулу добу зафіксовано 72 випадки обстрілів сил АТО з боку російсько-терористичних військ – керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

28 вересня – На території, підконтрольній російським терористам, розташовано 88 шахт, а з усіх 93 шахт Донбасу – працює лише 24. Це 60% донециких шахт – перший заступник міністра енергетики Юрій Зюков.

28 вересня – У Харкові тисячі патріотів зібралися на мітинг "Харків – це Україна!". Губернатор Харківської області Ігор Балута підписав розпорядження про офіційний демонтаж пам'ятника Леніна на пл. Свободи у Харкові. Тому учасники "Маршу миру" після завершення акції на площі Свободи знесли пам'ятник Леніну. Нарешті.

28 вересня – Терористи обміняли 30 українських військових на 60 "своїх". За час "перемир'я" з полону звільнили понад 1000 українців – президент Петро Порошенко.

28 вересня – На Донбасі вбито чи зникло без вісти майже 4 тисячі військових з РФ – російська правозахисниця Олена Васильєва.

28 вересня – "Регіони, котрі перебувають у невизначеному стані під впливом Росії за межами її кордонів, зрештою стануть "народними республіками без народів", – міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


 

Яндекс.Метрика