на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

29.05.2014

 

Дорогі друзі – тепер потрібно захистити наш вибір і нашу країну... А тому сьогодні найважливішою є підтримка світу. Тому просимо вас на міру ваших можливостей разом з нами інформувати світ, про те, що діється в Україні. А в Україні та світі у першу чергу йде інформаційна війна.

Тому просимо вас – розсилайте, якщо вважатимете за потрібне, ці матеріали, дописуйте до наших повідомлень свіжу інформацію, пишіть свої повідомлення – бо ж події йдуть просто потоком.

Пишіть своїм знайомим, друзям, іноземним ЗМІ, розміщайте на фейсбуках.


http://blog.img.pravda.com/images/doc/6/b/6bb66-00britanian.jpg

U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

By annexing Crimea, Russia has carried out an act of aggression against Ukraine. Currently Russia is transferring terrorist and sabotage groups to Eastern Ukraine. Russia aims to prevent legitimate presidential elections from happening. Everyday life in Eastern Ukraine has turned into a continuous nightmare in the middle of Europe. Our country is being destroyed right before our eyes. We therefore take the courage to inform you about current events in Ukraine. This is just another point of view. We will do our best to remain objective.

May 29 – Anti-terrorist operation (ATO) leaders are prepared to arrange a special corridor in order to transport peaceful civilians out of Sloviansk (Donetsk oblast), which is now the center city for Russian saboteurs and terrorists, surrounded by Ukrainian Army.

May 29 – Using Russian man-portable air-defense weapons, the terrorists have shot down a Ukrainian helicopter МІ-8, which carried military personnel for rotation near Sloviansk. "12 of our soldiers died alongside General Kulchytskyi", stated acting President of Ukraine Oleksandr Turchynov. National Guards of Ukraine have stated that the group of insurgents, who shot down the helicopter, has been annihilated by ATO forces.

May 29 – 4500 terrorists and saboteurs have illegally crossed the border of Ukraine from Russia in Donetsk and Luhansk oblast, informed "Azov" deputy battalion commander Yaroslav Honchar.

May 29 – 8 insurgents' trucks have been attacking a National Guards site in the town of Oleksandrivsk in Luhansk region close to the border with Russia. The fight, which took place at the military regiment #3035, stationed in Oleksandrivsk, was over by the end of the day – the terrorists have destroyed the weapons cache at this unit with a missile attack.

May 29 – The wealth of the top hundred of richest Ukrainians has decreased by 23,6% as a result of civil unrest and improvidence of Ukraine's political and business elite.

May 29 – Russian President Vladimir Putin hasn't received the invitation to the inauguration of newly elected President of Ukraine Petro Poroshenko, informs Press Attaché for the President of Russian Federation Dmitry Peskov.

May 29 – The USA are calling on Russia to assist in the release of four OSCE observers, abducted in Donbas, stated House spokesman Jay Carney.

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.http://blog.img.pravda.com/images/doc/8/4/849d5-00france.jpg

France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

La Russie a commis un acte d'agression contre l'Ukraine et a annexé la Crimée. Depuis quelques semaines, la Russie met en place des groupes terroristes et des saboteurs dans les régions orientales de l'Ukraine. Son but – perturber les élections présidentielles légitimes. Actuellement la vie des habitants dans ces regions situées en plein milieu de l'Europe s'est transformée en un cauchemar continuel. On est en train de détruire notre pays devant nos propres yeux. Par conséquent, nous prenons notre courage à deux mains pour continuer à vous tenir aux courant des événements en Ukraine. C'est un point de vue parmi d'autres. Nous essayerons de rester objectifs.

Le 29 mai – La direction de l'ATO (opération anti-terroriste) est prêt à organiser un corridor de sécurité pour permettre aux résidents de Slovyansk de quitter la zone du combat; Slovyansk est devenu le centre des saboteurs et terroristes russes; la ville est actuellement encerclée par l'armée ukrainienne.

Le 29 mai – Des terroristes armés de MANPADs russes (man-portable air-defense systems) abattent un hélicoptère ukrainien qui transportait des troupes en rotation. "14 de nos soldats et le général Koultchytsky ont été tués." déclare le Président de l'Ukraine par intérim, Oleksandr Tourtchynov. La Garde nationale déclare que le groupe de militants qui avait frappé l'hélicoptère MI-8 ukrainien près de Slovyansk (région de Donetsk) a été détruit par les Forces armées de l'opération anti- terroriste.

Le 29 mai – "4500 terroristes et saboteurs en provenance de la Russie ont franchi illégalement la frontière ukrainienne dans les régions de Donetsk et Louhansk." déclaration de Iaroslav Hontchar, commandant adjoint du bataillon "Azov".

Le 29 mai – 8 camions d'hommes armés ont pris d'assaut la base de la Garde nationale dans la ville d'Oleksandrivka (région de Luhansk, près de la frontière russe). La bataille s'est déroulée sur le territoire de la base de l'unité militaire No. 3035 stationnée à Oleksandrivka dans la region de Louhansk. Vers la fin de la journée, les terroriste ont frappé et détruit la cache d'armes de cette unité militaire un utilisant des missiles.

29 mai – Une centaine d'Ukrainiens les plus riches du pays se sont appauvris jusqu'à 23,6% – c'est le résultat des confrontations civiles violentes en Ukraine et la myopie de l'élite politique et de la communauté des affaires.

Le 29 mai – "Le président russe Vladimir Poutine n'a pas reçu d'invitation à l'investiture du président élu, Petro Porochenko." – déclaration de Dmitri Peskov, attaché de presse de Poutine.

Le 29 mai – "Les Etats-Unis appellent la Russie à user de son influence pour libérer les quatre observateurs de l'OSCE enlevés au Donbass." déclaration du porte-parole de la Maison Blanche, Jay Carney.

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!http://blog.img.pravda.com/images/doc/7/1/7192a-00polska.jpg

Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

Rosja dokonała aktu agresji przeciw Ukrainie, anektując Krym. Teraz Rosja wprowadziła grupy terrorystyczno-dywersyjne na Wschodnią Ukrainę. Cel jej działań- zapobiec legalnym wyborom prezydenckim na Ukrainie. Dlatego dziś życie mieszkańców Wschodniej Ukrainy pozostaje ciągłym horrendum w środku Europy. Na naszych oczach niszczą nasz kraj. Dlatego bierzemy na siebie odwagę informować państwa o wydarzeniach na Ukrainie. To jest jeszcze jeden punkt widzenia. My postaramy się być uczciwymi.

29 maja – Dowództwo ATO jest gotowe do ustawienia korytarza dla wyjścia cywilów ze Słowiańska – centrum rosyjskich dywersantów i terrorystów, otoczonego przez armię ukraińską.

29 maja – Terroryści z przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego rosyjskiej produkcji zestrzelili ukraiński helikopter, który przewoził żołnierzy dla rotacji. "14 naszych żołnierzy zginęli wraz z generałem Kulczyckim" – oświadczył p.o. prezydenta Ukrainy Ołeksandr Turczynow. W Gwardii Narodowej mówią, że grupa bojowników, która zaatakowała ukraiński śmigłowiec MI-8 pod Słowiańskiem (obwód Doniecki), została zniszczona przez siły operacji antyterrorystycznej.

29 maja – Granicę ukraińską w obwodach Donieckim i Ługańskim nielegalnie przekroczyły ogółem około 4500 terrorystów i dywersantów z Rosji – zastępca dowódcy batalionu "Azow" Jarosław Honczar.

29 maja – 8 ciężarówek z terrorystami napadły na jednostkę Gwardii Narodowej w miasteczku Ołeksandrowsk w obwodzie Ługańskim pobliżu granicy z Rosją. Pod koniec dnia walka na terenie jednostki wojskowej 3035, stacjonującej w tym mieście, skończyła się tym, że terroryści rakietowym uderzeniem zniszczyli magazyn broni tej jednostki wojskowej.

29 maja – Sto najbogatszych Ukraińców zbiedniały przez rok o 23,6% – jest to wynik konfliktu obywatelskiego na Ukrainie i krótkowzroczności elit politycznych i biznesowych kraju.

29 maja – Prezydent Rosji Władimir Putin nie został zaproszony na inaugurację prezydenta-elekta Petra Poroszenki – sekretarz prasowy Putina Dmitrij Pieskow.

29 maja – USA wzywają Rosję użyć swoich wpływów, aby pomóc zwolnić czterech obserwatorów OBWE, uprowadzonych przez terrorystów na Donbasie. O tym powiedział rzecznik Białego Domu Jay Carney.

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.http://blog.img.pravda.com/images/doc/7/c/7c8f3-00italy.jpg

Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

La Russia, annettendo la Crimea, ha effettuato un atto di aggressione nei confronti dell'Ucraina. Ora essa ha introdotto gruppi terroristici e sovversivi in Ucraina orientale. Il suo fine è quello di vietare che le elezioni presidenziali legittime abbiano luogo. In questo modo la vita in Ucraina orientale si è trasformata in un incubo nel cuore dell'Europa. Davanti ai nostri occhi viene distrutto il nostro Paese. Per questo, ci prendiamo la responsabilità di informarvi riguardo agli eventi in Ucraina. Si tratta di un altro punto di vista. Cercheremo di essere obiettivi.

29 maggio – I comandanti dell'operazione antiterrorismo (ATO) sono pronti a creare un corridoio per l'allontanamento dei civili da Slovians'k – centro dei sabotatori e dei terroristi russi circondato dall'esercito ucraino.

29 maggio – I terroristi hanno abbattuto con armi russe MANDPADS un elicottero ucraino con a con a bordo soldati che avrebbero dovuto sostituire quelli già in campo. "14 dei nostri soldati assieme al generale Kulchytskyi sono morti", – ha comunicato il Presidente dell'Ucraina ad interim Oleksandr Turchynov. La Guardia Nazionale ha dichiarato che il gruppo di militanti che ha colpito l'elicottero ucraino MI-8 nei pressi di Slovians'k (regione di Donets'k) è stato eliminato dalle forze della ATO.

29 maggio – Il confine ucraino nelle regioni di Donets'k e di Luhans'k è stato attraversato illegalmente da 4500 terroristi e sabotatori russi, – comunica il vice comandante del battaglione "Azov" Yaroslav Honchar.

29 maggio – 8 camion con a bordo uomini armati hanno preso d'assalto un obiettivo della Guardia Nazionale nella città di Oleksandrivsk nella regione di Luhans'k nei pressi del confine con la Russia. Verso la fine del giorno, la battaglia che si era svolta nell'unità militare 3035 della città di Oleksandrivsk è terminata – i terroristi con un missile hanno distrutto il deposito d'armi di quest'unità militare.

29 maggio – Il centinaio di ucraini più ricchi è diventato più povero del 23,6% nel corso dell'anno – è il risultato della protesta civile in Ucraina e della miopia dell'élite politica e imprenditoriale.

29 maggio – Il presidente russo Vladimir Putin non è stato invitato all'inaugurazione del nuovo presidente eletto Petro Poroshenko, – ha dichiarato l'addetto stampa di Putin Dmitry Peskov.

29 maggio – Gli Stati Uniti esortano la Russia ad utilizzare la propria influenza per promuovere la liberazione dei quattro osservatori dell'OSCE rapiti in Donbas. Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca Jay Carney.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.

 

http://blog.img.pravda.com/images/doc/b/9/b91a9-00portugal.jpg

Portugal, Brazil

O Sector Civil do Maidan, Lviv: Caros colegas!

A Rússia realizou um ato de agressão contra a Ucrânia, anexando a Crimeia. Depois disso, ela enviou grupos subversivos de terroristas para Leste da Ucrânia. O objetivo é não permitir legais eleições do presidente. Assim, a vida das pessoas em Leste da Ucrânia foi transformada para um pesadelo no centro da Europa. Diante dos nossos olhos, o nosso país está a ser destruído. Por isso, tomamos a coragem de informar-vos sobre os acontecimentos na Ucrânia. Este é um dos pontos de vista. Vamos tentar ser imparciais.

Notícias de 27 de Maio

Os bandidos que tomaram terminal do Internacional aeroporto de Donetsk foram quase completamente eliminados – Assessor de Imprensa das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksiy Dmytrashkovskyy. Em 26 de Maio durante a operação os bandidos repetidamente apelaram para a liderança da operação antiterrorista com "pedido para negociar". "Pessoalmente Abver (mão direita do tenente-coronel da Agência Geral de Inteligência do Estado-Maior de Forças Armadas da Federação Russa, Igor Hirkin Strelok – Sergey Zdrylyuk) tentou algumas vezes negociar para salvar e sair de Donetsk." Entre os feridos como o resultado da operação antiterrorista em Donetsk que estão no hospital há oito cidadãos russos, incluindo moradores de Groznyy (Chechnya), Gudermes (Chechnya) e Moscou.

Cerca às 3:30 da madrugada vários caminhões, carros e ônibus atravessaram a fronteira em região de Luhansk. Começou um combate. Os guardas de fronteira tomaram a parte de transporte, cheio de armas destinadas para os terroristas russos. O Serviço da Fronteira Estatal recorda: perto do ponto de inspeção Dmytrivka (região de Donetsk) em 10 km do lado russo há 40 caminhões Kamaz com pessoas armadas que estão prontas para atravessar a fronteira estatal da Ucrânia.

Em cada ministério do Gabinete de ministros da Ucrânia trabalharão especiais consultores da União Europeia que apoiarão Ucrânia mover-se para os padrões europeus – o primeiro-ministro da Ucrânia Arseniy Yatsenyuk. Para estas metas em cada ministério será criada posição de Vice-Ministro para a Integração Europeia.

Na terça de manhã perto da fronteira com a Rússia em região de Luhansk com ataque aéreo da aviação ucraniana foi destruído um centro de preparação de terroristas russos.

Em 26 de Maio sistema da artilharia autopropulsada "Nona" que foi sido tomada pelos terroristas russos atirou áreas residenciais de Sloviansk e vila de Semenivka. Alguns civis foram mortos e feridos. A meta da provocação foi disacreditar a operação antiterrorista.

Na frente de policiais foram publicamente executados (atirados) um chefe da polícia criminal de distrito de Kalininsky da cidade de Horlivka, Roman Babyuk e o chefe de investigação criminal do distrito, Dmytro Krykunov. "Eles colocaram os sacos na cabeça e atiraram" – diz um testemunha. A execução ocorreu às 11:30 no território de posto policial de Horlivka. O ordem foi lido pelo ex-chefe do batalhão do Serviço de Patrulha, Shulzhenko. A execução foi feita pelos terrorista Bezler e sua equipe. Como a razão para a execução os terroristas dissem "quebra de juramento para República popular de Donetsk".

O Gabinete de ministros deu ordem para Ministro Interino da Defesa, Mykhailo Koval assinar um acordo com governos de Lituânia e Polónia para formar unidade militar conjunta.

Notícias de 26 de Maio

A Rússia está pronta para o diálogo com Poroshenko, mas sem intermediários – Lavrov.

UE informou sobre disposição a assinar um acordo sobre zona de comércio livre com a Ucrânia.

Em aeroporto internacional de Donetsk capturado de manhã aconteceu operação antiterrorista. Com armas foi destruída instalação antiaérea que funcionava no aeroporto contra forças de operação antiterrorista. Após de ataque aéreo mercenários russos da Chechnia começaram fugir para áreas residenciais da cidade para para esconder com "escudo humano" de civis. Até o fim do dia o aeroporto foi completamente controlado pelo exército ucraniano.

Perto da fronteira com a Rússia registraram 40 caminhões com bandidos armados cujos, obviamente, vão enviar para Ucrânia.

O líder de terroristas da República popular de Donetsk Igor Strelkov ordenou atirar os seus adjuntos Dmitry Slavov ("Bolgar") e Mykola Lukyanov ("Luka") para saques e outros crimes.

Na segunda as forças da operação antiterrorista em Donbass eliminaram mais que 100 bandidos e mercenários da Rússia. Na segunda aconteceram combates com terroristas em aeroporto de Donetsk, Mariupol e Sloviansk.

De acordo com dados de processamento de 90,01% de protocolos por via electrónica 54.22% de eleitores votaram a favor de Petro Poroshenko.

Notícias de 25 de Maio

Primeiro-ministro da Federação Russa, Dmitry Medvedev desafiadoramente chegou para Crimeia em 25 de Maio – no dia de eleições presidenciais da Ucrânia. O Ministério de Assuntos Exteriores da Ucrânia expressou o forte protesto contra a visita do primeiro-ministro da Federação Russa, Dmitry Medvedev para Crimeia. "Tal ação por um russo oficial é avaliado como flagrante violação por parte da Rússia da atual legislação da Ucrânia, da nossa soberania do Estado, de normas do direito internacional...", – declaração do Ministério de Assuntos Exteriores da Ucrânia.

Em vila de Andriyivka perto da cidade de Sloviansk de região de Donetsk foram mortos jornalista italiano Andy Rocchelli e o seu tradutor Andriy Myronov. Além disso, foi ferido um fotojornalista francês William Rohlon da agência de Wostok Press. Andy Rocchelli tive 30 anos, ele foi o membro do grupo de fotojornalistas de Cesuralab.

O chefe de Administração estatal de região de Donetsk, Sergiy Taruta acha que as eleições do presidente aconteceram na região, apesar de que um parte de eleitores não conseguiram votar. Em região de Luhansk as eleições estão acontecendo em dois distritos de doze, em região de Donetsk em sete distritos de vinte e dois.

Em vila de Novoydar de região de Luhansk aconteceu um combate entre militares ucranianos e terroristas pró-russos.

De acordo com os resultados da pesquisa de boca de urna, o Poroshenko ganhou 55.7% de votos. O segundo lugar tem Yulia Tymoshenko que recebeu 12.8% de votos. O terçeiro lugar tem Oleg Lyashko – 8.1%. Anatoliy Grytsenko – 6.3%, Sergiy Tigipko – 4.8%, Mykhailo Dobkin – 2.1%.

Notícias de 24 de Maio

Atirador da Federação Russa detido em Kharkiv informou quanto devia obter para mortos ucranianos: para matar soldado ucraniano – $100, para oficial – $1000 e mais 2000 euros depois de voltar.

24 de Maio cerca às 4 de madrugada perto do ponto de inspeção Dibrivka em região de Donetsk os guardas da fronteira registraram um outro cruzamento ilegal da fronteira do lado da Rússia: cinco caminhões e dois carros com pessoas armadas – o Ministério de Assuntos Exteriores da Ucrânia.

Autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk assinaram um documento sobre associação em um único estado Novorússia. Procuradoria geral da Ucrânia classificou-as como organizações terroristas.

Agências de aplicação da lei registraram 83 processos penais sobre os fatos de interferência no processo eleitoral no território de regiões de Donetsk e Luhansk. Pontos de votação foram tomados, os documentos eleitorais destruídos, equipamentos quebrados. Alguns membros de comissões eleitorais foram sequestrados.

O Ministério da Defesa registrou uma tentativa de cruzar a linha entre região de Kherson e territórios ocupados temporariamente da República Autonoma da Crimeia pelos dois helicópteros Mi-35 das Forças Armadas da Federação Russa.

425 pontos de votação funcionam em região de Donetsk. Em cidades de Donetsk e de Horlivka não funcionava nenhum ponto de votação. Terroristas pró-russos atacaram pontos de votação. Em Odessa e Kherson tentaram jogar coqueteis de Molotov para pontos de votação.

Um número recorde de pessoas chegou para pontos de votação em toda a Ucrânia – as pessoas estão na fila para votar. Claro que podemos expectar elevada taxa de participação de eleitores.

Notícias de 23 de Maio

O Serviço de Segurança da Ucrânia identificou e eliminou o vírus que devia destruir os resultados das eleições presidenciais de 25 de Maio no servidor da Comissão Eleitoral Central das eleições presidenciais da Ucrânia.

Os detidos pelo Serviço de Segurança da Ucrânia dois funcionários do canal de TV russo LifeNews filmaram terroristas matando militares ucranianos para ganhar dinheiro colocando o vídeo on-line – Assessor do Ministro do Interior, Anton Heraschenko.

5% de ucranianos não podem participar de eleições presidenciais devido ao bloqueio de comissões eleitorais distritais pelos separatistas e realização de ataques terroristas em massa nas regiões de Donetsk e Luhansk – O Comitê de Eleitores da Ucrânia. Em Sloviansk, Kramatorsk, Horlivka, Makiyivka, Donetsk, Mariupol, Pervomaisk e Shahtarsk existe ameaça de tomada de edifícios de comissões eleitorais distritais pelos bandidos, ameaça à vida e à possibilidade de sequestro dos membros de comissões eleitorais distritais, e o sequestro de documentos, selos de comissões eleitorais distritais.

Comissão eleitoral central mudou a locação de cinco comissões eleitorais distritais do território da cidade de Donetsk para aeroporto de Donetsk, onde o governo ucraniano pode garantir a segurança de eleitores.

O líder dos terroristas, o tenente-coronel da Agência Central de Inteligência da Rússia, Igor Bezler afirma que sua formação matou todos os soldados ucranianos prisioneiros do batalhão "Donbass", cujos eles capturaram em 22 de Maio.

O chefe da autoproclamada República Popular de Luhansk, Valery Bolotov pediu que os moradores da região não participaram nas eleições presidenciais da Ucrânia e "assume" que na cidade serão realizados explosivos vários perto de comissões eleitorais.

P.S. Por favor, espalhe esta informação o mais amplamente possível.http://blog.img.pravda.com/images/doc/b/f/bf74c-00russian.jpg

Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

Россия осуществила акт агрессии в отношении Украины, аннексировав Крым. Сейчас она ввела террористически диверсионные группы в Восточную Украину. Цель – не допустить легальных выборов президента. Поэтому сегодня жизнь Восточной Украины превращена в сплошной кошмар в середине Европы. На наших глазах уничтожается наша страна. Поэтому мы берем на себя смелость информировать вас о событиях в Украине. Это еще одна точка зрения. Мы постараемся быть объективными.

29 мая – Руководство АТО готово установить коридор для вывоза мирных жителей из Славянска – центра российских диверсантов и террористов, который блокирован украинской армией.

29 мая – Террористы из оружия российского производства ПЗРК сбили украинский вертолет, перевозивший военных для ротации. "12 наших солдат погибли вместе с генералом Кульчицким", – и.о. президента Украины Турчинов. В Национальной гвардии заявляют, что группа боевиков, которая сбила Украинский вертолет Ми-8 под Славянском (Донецкая обл.), уничтожена силами антитеррористической операции.

29 мая – Украинскую границу в Донецкой и Луганской областях незаконно пересекли около 4500 террористов и диверсантов из России – заместитель командира украинского батальона "Азов" Ярослав Гончар.

29 мая – 8 грузовиков боевиков штурмуют объект Нацгвардии на Луганщине в городе Александровске близком к российской границе. Под конец дня бой, длившийся на территории военного городка воинской части 3035, которая дислоцируется в городе Александровск Луганской области завершился – террористы ракетным ударом уничтожили склад оружия этой воинской части.

29 мая – Сотня самых богатых украинцев за год стала беднее на 23,6 % – это результаты гражданского противостояния в Украине и недальновидности ее политической и бизнес-элиты.

29 мая – Президент России Владимир Путин не получил приглашение на инаугурацию новоизбранного президента Украини Петра Порошенко – пресс – секретарь Путина Дмитрий Песков. Хотя официально еще никого не приглашали.

29 мая – США призывает Россию использовать свое влияние, чтобы способствовать освобождению четырех наблюдателей ОБСЕ, похищенных на Донбассе. Об этом заявил представитель Белого дома Джей Карни.

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.http://blog.img.pravda.com/images/doc/7/d/7d0b9-000000000.jpg

Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

Росія здійснила акт агресії щодо України, анексувавши Крим. Зараз вона ввела терористично-диверсійні групи у Східну Україну. Мета – не допустити легальних виборів президента. Тому сьогодні життя Східної України перетворене на суцільний жах в середині Європи. На наших очах знищується наша країна. Тому ми беремо на себе відвагу інформувати вас про події в Україні. Це ще одна точка зору. Ми постараємося бути об'єктивними.

29 травня – Керівництво АТО готове встановити коридор для вивезення мирних жителів зі Слов'янська – центру російських диверсантів і терористів, який оточений українською армією.

29 травня – Терористи із російської зброї ПЗРК збили український гелікоптер, який перевозив військових для ротації. "12 наших солдатів загинули разом із генералом Кульчицьким", – в.о. президента України Турчинов. У Національній гвардії заявляють, що група бойовиків, що збила український вертоліт МІ-8 під Слов'янськом (Донецька обл.), знищена силами антитерористичної операції.

29 травня – Український кордон у Донецькій і Луганській областях незаконно перетнули 4500 терористів і диверсантів із Росії – заступник командира батальйону "Азов" Ярослав Гончар

29 травня – 8 вантажівок бойовиків штурмують об'єкт Нацгвардії на Луганщині у місті Олександрівську коло російського кордону. Під кінець дня бій, що тривав на території військового містечка військової частини 3035, що дислокується у місті Олександрівськ Луганської області завершився – терористи ракетним ударом знищили склад зброї цієї військової частини.

29 травня – Сотня найбагатших українців за рік стала бiднiшою на 23,6% – результати громадянського протистояння в Україні і недалекоглядності її політичної і бізнесової еліти.

29 травня – Президент Росії Володимир Путін не отримав запрошення на інавгурацію новообраного президента України Петра Порошенка – прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков – хоча офіційно нікого ще не запрошували.

29 травня – США закликає Росію застосувати свій вплив, щоб сприяти звільненню чотирьох спостерігачів ОБСЄ, викрадених на Донбасі. Про це заявив представник Білого дому Джей Карні

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


 

Яндекс.Метрика