повернутися Ї: дискусія

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

Андрій Ілларіонов

Етнічний склад населення Криму за три століття

Події останнього часу привертають суспільну увагу до політичних префеоенцій населення Криму. Неабиякою мірою вони визначаються етнічним складом нинішньої автономної республіки у складі України.

Еволюція етнічної структури населення Криму представлена ​​на наведених нижче графіках і у таблиці. Слід звернути увагу на те, що на першому графіку "Чисельність населення Криму", запозиченому з Вікіпедії, відсутні дані перепису 1970 р., але зате присутні колонки, що відносяться до квітня і липня 1944 р. - напередодні і після депортації кримських татар 18-20 травня 1944 року.  На другому графіку і в таблиці "Структура населення Криму" є дані перепису 1970 р., але відсутні кількісні оцінки етнічного складу населення у квітні та липні 1944 р.

Рис.1 Населення Криму у XVIII -XXI

Рис.2 Структура населення Криму в XVIII -XXI

Рис.3 Населення Криму в XVIII - XXI ст.

 

Джерела: Население КрымаКрымские татарыНациональный состав регионов Украины

Дані для росіян і українців в 1864 р. - оцінка.

Дані для усіх років, крім 2001 р., - для всього півострова, дані для 2001 р. - тільки для АР Крим.

 

Зміни етнічного складу населення Криму дають поживу для багатьох публікацій. В даний момент вважаю можливим зупинитися лише на кількох спостереженнях:

1. Крим - одна з територій колишньої Російської імперії/колишнього СССР, яка в останні два з половиною століття зазнала радикальних змін свого етнічного складу.

2. Ключовий фактор радикальних змін етнічного складу - зміни в характері панівного політичного режиму і в політичній ситуації.

3. До анексії Криму Росією (1783 р.) Кримське ханство було майже моноетнічною  державою, кримські татари становили в ньому понад 92 % всього населення.

4. Кримські татари залишалися абсолютною більшістю на півострові (понад 50 %) до 1864 р., а також відносною етнічною більшістю до кінця XIX століття (близько 36 % в 1897 р.).

5. Протягом приблизно півтора століття (1783 р. - 1944 р.) кримські татари пережили три найбільші демографічні катастрофи - після приєднання Криму до Росії (1780 - 90 -ті роки), після Кримської війни (1850 - 60-ті роки), 18 - 20 травня 1944 року в результаті першої демографічної катастрофи (насамперед еміграції) чисельність кримськотатарського населення в Криму скоротилася в чотири рази, в результаті другої (еміграція ) - його чисельність скоротилася вдвічі від наявної напередодні Кримської війни, в результаті третьої (депортація ) - практично всі кримські татари були виселені з Криму.

6. У другій половині 1980-х років почалося повернення кримських татар на свою історичну батьківщину. За переписом 2001 р. їх чисельність у Криму склала 243 тис.чол., або приблизно на 45 % менше, ніж їх було на півострові за три століття за цього, на початку VXIII століття. З урахуванням природного та механічного приросту населення чисельність кримських татар до початку 2014 р., можливо, наблизилася до 300 тис. чол.

7. З початку XX століття (1917 р.) найбільшим у відносному значенні (понад 41 % всього населення) етносом Криму є росіяни. Вони стають найбільшим етносом Криму в абсолютних цифрах (75 %) в 1944 р. після тотальної депортації кримських татар.

8. У наступні шість десятиліть питома вага росіян в чисельності населення Криму поступово зменшувався. За даними перепису 2001 р. питома вага росіян у населенні АР Крим склала 58,3 %. За 12 років, з 1989 р. по 2001 р., чисельність росіян в "великому" Криму ( гіпотетичне об'єднання АР Крим та м.Севастополя, що має особливий адміністративний статус) скоротилася на 179 тис.чол., Або на 11 %. Питома вага росіян у населенні "великого " ​​Криму за 12 років зменшився з 67,0 % до 60,4 %.

9. З урахуванням демографічних трендів останніх 13 років росіяни у 2014 р. становлять, очевидно, приблизно половину населення АР Крим (без урахування м. Севастополя). Не виключено, що за результатами нового перепису України, що очікуються у 2016 р. росіяни складуть менше половини населення півострова (без м. Севастополя ).

10. У доступній для огляду перспективі при відсутності серйозних військово-політичних катаклізмів Крим залишиться регіоном з чітко вираженим поліетнічним складом населення, причому найбільшими етнічними групами залишаться росіяни, українці, кримські татари.

 

Яндекс.Метрика