повернутися Ї: дискусія

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

Андрєй Ілларіонов

Тектонічні зрушення між макрорегіонами України

"Щодо соціального походження учасників київського майдану в Росії нерідко можна почути, що це переважно жителі Західної України, які віддають перевагу "демонструвати і страйкувати, в той час як жителям Сходу України колись в цьому брати участь, тому що вони працюють".

Такого роду коментарі спонукали звернутися до регіональної структури розподілу населення і економічної активності в сучасній Україні. Виявилося, що в останні два десятиліття між макрорегіонами України (Захід і Центр проти Сходу і Півдня) відбулися дуже серйозні, можна сказати, тектонічні, зсуви.

Демографічні та економічні показники макрорегіонів України

 

Показники / Роки

1992

1995

2002

2008

2012

Зміни за періоди , п.п.:

Питома вага в населенні України , %:

1992-2012

Захід і Центр

51,4

51,6

52,3

52,6

52,9

1,5

Схід і Південь

48,6

48,4

47,7

47,4

47,1

-1,5

Ріст ВРП у цінах 2002 р. (1995=100), %

1995-2012

Захід і Центр

100,0

107,7

171,1

160,7

60,7

Схід і Південь

100,0

103,7

146,3

135,2

35,2

Україна

100,0

105,7

158,9

148,2

48,2

Питома вага в ВРП України в цінах 2002 р., %

1995-2012

Захід і Центр

50,8

51,8

54,7

55,1

4,3

Схід і Південь

49,2

48,2

45,3

44,9

-4,3

ВРП на душу населення в цінах 2002 р. в % до середнього рівня по Україне

1995-2012

Захід і Центр

98,5

99,0

104,0

104,3

5,8

Схід і Південь

101,6

101,1

95,6

95,2

-6,4

Доходи на душу населення у% до середнього рівня по Україні

2002-2012

Захід і Центр

99,1

100,0

100,1

+1,0

Схід і Південь

101,0

100,0

99,9

-1,1

Джерело: розрахунки ІЕА за даними Держкомстату України.

 

Регіони України:

Захід: області Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська, Волинська, Рівненська, Чернівецька, Закарпатська.

Центр: області Хмельницька, Вінницька, Київська, Черкаська, Чернігівська, Житомирська, Полтавськаумська, Кіровоградська, м. Київ.

Південь: області Херсонська, Миколаївська, Одеська, Запорізька, АР Крим, м. Севастополь.

Схід: області Дніпропетровська, Харківська, Луганська, Донецька.

Виявилося, що за два з лишком десятиліття існування незалежної України спостерігаються дуже виразні зрушення в розподілі населення і економічній активності на користь Заходу та Центру України за рахунок її Сходу і Півдня.

За 17 років кумулятивне економічне зростання на Заході і в Центрі було майже вдвічі швидшим (приріст ВРП на 60,7 %), ніж на Сході та Півдні (на 35,2 %). Приріст продуктивності праці на Заході і в Центрі також був був більш високим, ніж на Сході та Півдні, так що відносні рівні продуктивності праці (щодо середнього рівня по Україні) помінялися на протилежні. Якщо ще в 1995 р. Схід і Південь мали вищий показник ВРП (валовий регіональний продукт – пер.) на душу населення, ніж Захід і Центр (101,6 % проти 98,5 %), то в 2012 р. вже Захід і Центр помітно випереджали за цим показником Схід і Південь (на 9,1 %, 104,3 % проти 95,2 %).

Зміни співвідношень в міжрегіональних рівнях доходів на душу населення відбувалися в тому ж напрямку, проте з помітним запізненням по часу і масштабах. Випередження Заходу і Центру над Сходом і Заходом є мінімальним (на 2 %). Таким чином, можна сказати, що в даний час перерозподіл фінансових потоків йде, схоже, з Заходу і Центру на користь Сходу і Півдня."

 

Яндекс.Метрика