повернутися Ї: кордон

«Розширення ЄС може торкнутися України»

Йоран ПЕРССОН, прем'єр-міністр Швеції

http://www.day.kiev.ua День, №12, 31 січня 2006

У продовж майже всього минулого століття політичні реалії складалися так, що Україна і Швеція трималися роз'єднано. Проте мій візит до Києва минулого тижня став нагадуванням про ті численні речі, що нас об'єднують. Дві наші країни мають дивовижну спільну історію, від доби вікінгів до здобуття Україною незалежності. Наша співпраця сьогодні спирається на спільну прихильність до демократії.

Помаранчева революція в Україні була подією історичного значення. Демократія і воля народу взяли гору. Це викликало повагу і сформувало ставлення світу до України. Невдовзі Україна має зробити наступний крок до зміцнення демократії — провести парламентські вибори в березні 2006 року. Демократія починається від перших вільних і чесних виборів у країні і отримує нове підтвердження. Одна людина — один голос. Кожен має право на власну думку. Можливість вільно віддати свій голос є одним із найпрекрасніших винаходів демократії, так само як і право висловлювати власну думку. В Україні ЗМІ користуються високим рівнем свободи, що є передумовою відкритого суспільства. Український уряд запровадив цілу низку політичних, соціальних, правових та економічних реформ. Ці ініціативи та їхнє повне здійснення є життєво важливими. Необхідно подолати корупцію й забезпечити незалежність суддів.

Перехідний етап — це складний процес, коли очікування високі, а ресурси обмежені й не можна відразу задовольнити потреби всіх. Але факт залишається фактом: це історичний шанс для України. Демократична й процвітаюча держава Україна важлива також для Швеції та інших країн Європи. Ми підтримуємо ваші зусилля шляхом широкого і конкретного співробітництва. Досягнення України визначатимуть, як розвиватиметься це співробітництво. Але не меншою мірою на це впливатимуть і здобутки Європейського Союзу. Ось чому розвиток ЄС так само важливий для України.

Європейський Союз є унікальною формою кооперації демократичних, незалежних держав. Це спільний ринок, що уможливлює вільне пересування товарів, послуг, людей і капіталу з метою забезпечення сталого розвитку і процвітання. Це носій демократії й сталого розвитку в межах і поза межами ЄС. Це гарантія миру і суспільство спільних цінностей. Успіх ЄС випливає з виваженого балансу між національними урядами і спільними органами управління. Ми співпрацюємо в тих галузях, де об'єднані дії є ефективнішими за те, що здатна зробити окрема держава-член ЄС самостійно. Але європейський проект ніколи не може виходити за межі того, чого бажають самі громадяни. Всі важливі кроки мають бути схвалені демократично обраними представниками з кожної держави-члена ЄС.

Протягом останніх років був розроблений новий конституційний договір. Частково він затверджує те, що вже робить ЄС, але також є підготовкою для прийняття нових держав-членів. Отже, такий договір нам потрібний. Торік референдуми в двох державах-членах ЄС поставили цей договір під питанням. Зараз відбувається обмін думок про майбутню форму ЄС та його спрямованість. Дехто висловлюється за інтегрування ЄС на противагу розширенню. Вони аргументують це тим, що Європейський Союз не може прийняти нових членів, одночасно поглиблюючи співпрацю між існуючими державами-членами, а отже, розширення слід тимчасово зупинити. Проте такий стан речей не є оптимальним. Ми живемо в дедалі конкурентнішому світі. Через одне покоління Китай та Індія цілком можуть стати найбільшими світовими економіками. Європейський Союз мусить скористатися можливостями, що їх дає глобалізація. Людям потрібне відчуття стабільності в постійно мінливій глобальній економіці. Люди шукають розуміння у політичних, економічних та соціальних структурах, з якими вони стикаються у щоденному житті. Отже, нам потрібний такий Європейський Союз, що додає економічній потужності Європи, зберігаючи водночас високий рівень соціального забезпечення. Для того, щоб цього досягти, ЄС має бути відкритим до світу. Проблема полягає не у виборі між розширенням та інтегруванням, а натомість — у знаходженні правильної комбінації цих двох компонентів.

Швеція завжди була головним прихильником розширення ЄС, адже це політика миру і процвітання. Це також вливання нової енергії у власне європейський проект. Розширення є провідним джерелом динаміки й націлених на майбутнє змін в Європейському Союзі. Окрім того, перспектива вступу до ЄС справляє всебічний позитивний вплив на майбутні країни-члени. Так, привабливість європейської спільноти пришвидшила падіння диктаторських режимів у Іспанії, Португалії та Греції, допомогла трансформувати країни Східної та Центральної Європи, а тепер сприяє реформам у Хорватії, Туреччині та на Балканах. Звичайно, заслуга таких важливих змін належить громадянам тих країн. Але ці зміни могли б і не відбутися без заклику на вступ до ЄС.

Членство в ЄС не залежить від мови чи релігії, розміру країни чи її розташування в Європі. Головне — це критерії, розроблені Радою Європи. А саме — демократія і повага до прав людини, верховенство права, діюча ринкова економіка. Ось чого повинні досягти країни, які прагнуть вступити до ЄС.

Водночас і Європейський Союз має робити свій внесок. ЄС повинен уможливити подальше розширення як шляхом удосконалення своїх інститутів та методів діяльності, так і шляхом підготовки політичного ґрунту. Переваги розширення і для Європейського Союзу, і для його країн-сусідів величезні: як ніколи мирна, демократична, стабільна та процвітаюча Європа.

Народні революції в Україні та Грузії засвідчили, що народи Східної Європи поділяють такі прагнення. Ці революції були закликом до демократії, поваги прав людини, громадянського суспільства, соціально орієнтованої ринкової економіки та загального добробуту. Я вітаю чітку спрямованість українського керівництва на Європейський Союз. Існує реальна можливість, що майбутнє розширення ЄС одного дня торкнеться й України. Для досягнення цієї мети потрібно продовжувати реформи. Такий розвиток був би корисним і для України, і для Європейського Союзу, і для Швеції.

Я також переконаний, що сьогодні слід зосередитись радше на близькому майбутньому, а не на довгостроковій перспективі. Мусимо розробити практичні засоби зміцнення нинішнього партнерства між Україною та ЄС. Є ціла низка галузей, в яких можна досягти успіху і до яких готова долучитися Швеція. Політика європейського сусідства відкриває великі можливості для України, щоб наблизитись до інститутів і стандартів ЄС. Невдовзі буде переглянуто План дій «ЄС — Україна». За позитивної оцінки уряд Швеції ініціюватиме переговори про розширену угоду з Україною. Стокгольм також однозначно підтримував рішення Європейського Союзу про надання Україні статусу країни з ринковою економікою. Ми активно сприяємо вступу України до СОТ і сподіваємося на прийняття позитивного для Києва рішення найближчим часом. Ми вітали б угоду між ЄС та Україною про вільний ринок та економічне співробітництво. Адже існує величезний невикористаний потенціал для збільшення обсягів торгівлі та інвестицій. Україні для того, щоб реалізувати весь свій потенціал як ринковій країні, необхідно продовжувати реформи.

Уряд Швеції прийняв рішення про подвоєння своєї двосторонньої допомоги Україні. Тепер ми спільно працюємо в таких галузях, як контроль над ядерними матеріалами, рівність між жінками та чоловіками, охорона навколишнього середовища, енергетика, сільське господарство, охорона здоров'я і розвиток приватного підприємництва. Ми тісно співпрацюємо також і з регіональних питань. Місцеві конфлікти у Східній Європі становлять загрозу для нашої спільної безпеки. ЄС і Україна співпрацюють над розв'язанням Придністровського конфлікту. Разом ми можемо допомогти Білорусі з демократизацією та модернізацією. Ми твердо стоїмо на спільних позиціях багатостороннього співробітництва. Президент Ющенко є членом очолюваної Швецією групи світових лідерів на підтримку реформи ООН. Ми разом працюємо над розвитком більш сучасної та ефективнішої світової організації.

Нарешті, Україна і Швеція однаково зацікавлені у конструктивних зв'язках із нашим спільним сусідом — Росією. Подальший розвиток відносин між ЄС і Росією залежатиме, зокрема, і від того, як російське суспільство дотримуватиметься принципів демократії та ринкової економіки. Росія та ЄС також виграють від стабільного і процвітаючого сусіда — України. У цій грі ніхто не залишиться з нулем. Усі три сторони здобудуть перевагу від поглиблення співпраці між ЄС і Україною, ЄС і Росією, Росією і Україною.

Україна пройшла нелегкий період після здобуття незалежності 15 років тому. Скоріше за все, майбутня дорога також не буде гладкою. Але Україна має величезний потенціал — і політичний, і економічний. Я в захопленні від досягнутих результатів. У круговерті змін українці встановлюють норми своєї держави. Ви — будівничі нового суспільства! Якщо у країни високі прагнення щодо соціального забезпечення і добробуту, а поряд із цим — економічного зростання і розвитку, то політичні й економічні реформи тут тісно пов'язані.

Моєю метою як прем'єр-міністра Швеції завжди було створення суспільства, в якому ніхто б не був відкинутим. Протягом десятиліть Швеція проводить політику створення системи загального добробуту, покликаної заохочувати до праці й розвитку й водночас соціально захистити всіх — шведської моделі. Наша політика спрямована на запровадження справедливого розподілу доходів, подолання бідності, досягнення рівності між жінками та чоловіками, забезпечення дітей рівними можливостями життєвого розвитку та зрівняння регіональних відмінностей. Нашими інструментами є належно сплановані школи, заклади охорони здоров'я, соціальні служби, медичне страхування, трудове законодавство та допомога з безробіття. Це фінансується за рахунок податків, сплачуваних за принципом солідарної відповідальності, що веде до перерозподілу доходів між окремими людьми та групами. Велика різниця між людьми дорого коштує і неефективна для суспільства. Коли великі групи людей опиняються на узбіччі, це створює конфлікти на ринку праці й перешкоджає економічному розвитку, вигідному для всіх. З іншого боку, соціальна захищеність сприяє ініціативності, розвиває вміння розв'язувати проблеми, творчо мислити.

Приклад Швеції показує, що не обов'язково вибирати між рівністю та економічним ростом — солідарна відповідальність є продуктивною силою. Показник темпу економічного росту Швеції за останні десять років перевищує середній показник країн Організації економічного співробітництва і розвитку. В рейтингу конкурентоспроможності Швеція посідає одне з перших місць. У нашому активі — видатні наукові дослідження і провідні світові компанії.

Шведська модель ґрунтується на таких основоположних ідеологічних поглядах: «У певний період кожна людина буває слабкою. Ми потрібні одне одному. Ми станемо заможнішими, якщо всім буде дозволено брати участь у суспільному житті й нікого не буде відкинуто. Ми станемо міцнішими, якщо соціальна захищеність поширюватиметься на всіх, а не на обмежене коло. Разом ми досягнемо набагато більше, ніж кожен окремо».

Це дійсно як для окремих країн, скажімо Швеції чи України, так і для взаємин між нами. Нам потрібна солідарність як у середині кожної країни, так і між країнами. Швеція та Європейський Союз прагнуть допомогти Україні. Ми хочемо стати близькими і конструктивними партнерами. Ми бачимо Україну як надійного партнера в більш процвітаючій і безпечній Європі. Право українців творити своє майбутнє є цінним здобутком помаранчевої революції. Швеція та ЄС зроблять усе можливе, щоб допомогти вам у цьому.