на головну сторінку незалежний культурологічний часопис «Ї»

Екологія в Европейській політиці сусідства і доступ до екологічної інформації

Семінар спільно з міжнародною благодійною НГО “Екологія-Право-Людина” (Львів)

30 березня 2006

Доповіді:
"Реалізація доступу до екологічної інформації" - Зоряна Козак (міжнародна благодійна НГО “Екологія-Право-Людина”, Львів)

"Врахування екологічних питань в Европейській політиці сусідства" - Наталія Андрусевич (міжнародна благодійна НГО “Екологія-Право-Людина”, Львів)

Наталія Андрусевич
"Врахування екологічних питань в Европейській політиці сусідства"

Тези

Угода про партнерство і співробітництво між Україною і ЕС
Боротьба з погіршенням стану навколишнього середовища охоплює такі питання:
- Ефективний моніторинг рівнів забруднення й оцінка стану навколишнього середовища; система інформації про стан навколишнього середовища;
- Боротьба з локальним регіональним
і транскордонним забрудненням атмосферного повітря і води;
- Відновлення природного стану навколишнього середовища;
- Стале, ефективне й екологічно безпечне виробництво і використання енергії; безпека підприємств;
- Класифікація та безпечне використання хімічних речовин;
- Якість води;
- Зменшення обсягів, утилізація і безпечне знищення відходів, а також виконання положень Базельської конвенції;
- Вплив, який здійснює навколишнє середовище на сільське господарство, ерозія ґрунтів та хімічне забруднення;
- Захист лісів;
- Збереження біологічної різноманітності, територій, що охороняються, а також раціональне використання біологічних ресурсів та управління ними;
- Планування землекористування, включаючи будівництво й міське планування;
- Застосування економічних і фінансових важелів;
- Глобальні кліматичні зміни;
- Екологічна освіта і виховання;
- Виконання Конвенції Еспо.

Европейська політика сусідства
• Стратегія Европейської політики сусідства;
• Звіти про сусідні країни;
• Плани дій

План дій Україна-ЕС
• Сталий розвиток
• Навколишнє середовище:
- Реалізація заходів для забезпечення створення умов якісного управління
у сфері навколишнього середовища та започаткування їхнього впровадження;
- Реалізація заходів для запобігання погіршення стану навколишнього середовища, захисту здоров’я людей, досягнення раціонального використання природних ресурсів, відповідно до зобов’язань Йоханнесбургського саміту;
- Розширення співробітництва у сфері навколишнього середовища.

Врахування питань охорони довкілля у Плані дій: недоліки
• Питання охорони довкілля та сталого розвитку не є серед пріоритетів діяльності;
• Екологічні питання не інтегровані в окремих секторах (енергетика, транспорт та ин.);
• Не визначені ключові сфери охорони довкілля, в яких повинні вживатись першочергові заходи;
• Належним чином не забезпечено участь громадськости.

Проєкт “Врахування екологічних питань в ЕПС, Україна”
• Мета проєкту: підвищити рівень врахування екологічних питань у ЕПС і Плані дій та посилити участь громадськости у цьому процесі

• Діяльність в межах проєкту:
- підготовка Національної оцінки
- проведення круглих столів
- створення мережі НУО і державних органів
- поширення інформації через пресу
- лобіювання на рівні України та ЕС

Національна оцінка
Сфери:
• СЕО
• CITES
• Міжнародні транспортні коридори
• Прісна вода
• Доступ до екологічної інформації/участь громадськости

Структура:
(1) Оцінка основних проблем і ризиків;
(2) Відображення питання в Плані дій Україна-ЕС
(3) Пропозиції та рекомендації для поліпшення ситуації

Перспективи активізації екологічних питань в контексті ЕПС
• Врахування екологічних питань і питань сталого розвитку при перегляді ЕПС
• Врахування екологічних питань і питань сталого розвитку при перегляді Плану дій Україна-ЕС
• Підписання нового договору між Україною та ЕС: забезпечення належного відображення питань охорони довкілля