Дуґлас Норт
Джон Волліс
Баррі Вайнґест

 

Насильство та суспільні порядки

 

Основні чинники, які вплинули на хід історії

Переклав з англійської Тарас Цимбал

 

"Наш формат"

"Незалежний культурологічний журнал Ї"

Київ - 2017

 

 

 

 

ЗМІСТ

Передмова до другого оригінального видання..... 9

Передмова.........................................................     14

Подяки.................................................................. 17

Розділ і. Концептуальна основа................     21

Вступ • 21. Поняття суспільного порядку: насильство, інститути та організації • 33. Логіка природної держави • 38. Логіка суспільства відкритого доступу • 42. Логіка переходу від природної держави до порядку відкритого доступу • 46. Нотатка про роль уявлень • 48. План видання • 50

Розділ 2. Природна держава....................... 51

Вступ • 51. Спільне: характеристики порядків обмеженого доступу • 53. Відмінності: типологія природних держав • 63. Привілеї, права та динаміка еліт • 71. На початку: проблема масштабу і насильство • 74. Динаміка природних держав: від нетривкої до базової природної держави • 78. На шляху до зрілої природної держави: безлад, організація та середньовічна церква • 85. Зрілі природні держави: Франція й Англія в XVI-XVI11 століттях • 92. Природні держави • 96 .Додатки до розділу 2: Результати обстеження викопних скелетів • 99

Розділ 3. Природна держава в дії:

англійське земельне право............ 101

Вступ • юі. Хронологія • 103. Суди, правові поняття та право власності • 112. Вироджений феодалізм • 117. Вироджений феодалізм і знеособлення власності • 124. Типологія природних держав • 131. Додатки до розділу 3. Глосарій спеціальних термінів із галузі землекористування • 133. Оцінка рівня концентрації власності на землю в середньовічній Англії • 134

 

Розділ 4. Порядки відкритого доступу.... 137

Вступ • 137. Спільне: характеристики порядків відкритого доступу • 139. Інститути, уявлення та мотиви, які підтримують відкритий доступ • 145. Інкорпорація: розширення громадянства • 146. Контроль над насильством у порядках відкритого доступу • 149. Розростання державного апарату • 151. Чинники короткочасної стабільності • 154. Чинники довгочасної стабільності: адаптивна ефективність • 164. Чому інститути функціонують по-різному в умовах відкритого та обмеженого доступу • 168. Нова «логіка колективної дії» та теорія рентошукання • 172. Демократія і перерозподіл • 174. Адаптивна ефективність і позірна незалежність економіки й політики в порядках відкритого доступу • 177

Розділ 5. Перехід від порядку обмеженого доступу

до відкритого доступу. Порогові умови           181

Вступ • 181. Персональність і безособовість: порогові умови • 183. Порогова умова № 1: верховенство закону для еліт • 187. Порогова умова № 2: безстрокові організації в державній та приватній сферах • 192. Порогова умова № 3: консолідований контроль над армією • 203. Британський флот і держава • 216. Час, послідовність та інституційні форми • 223

Розділ 6. Власне перехід............................... 225

Інституціоналізація відкритого доступу • 225. Страх угруповань • 229. Перебіг подій • 238. Партії та корпорації • 247. Перехід до відкритого доступу в Британії • 250. Перехід до відкритого доступу у Франції • 257. Перехід до відкритого доступу в Сполучених Штатах • 266. Інституціоналізація відкритого доступу: чому саме на Заході? • 280

Розділ 7. Нова дослідницька програма для наук

про суспільство.................................. 291

Постановка проблеми • 291. Концептуальна схема • 294. Новий підхід у суспільствознавстві: насильство, інститути, організації та уявлення • 298. Новий підхід у суспільствознавстві: розвиток і демократія • 304. На шляху до теорії держави • 309. Насильство і суспільні порядки: перспективи дослідження • 313

Післямова...

Бібліографія