Комплексний проект ревіталізації палацового комплексу графів Фредро у с. Вишня Городоцького району Львівської області та створення на його базі меморіального музею родини Фредро-Шептицьких

Очікувані результати проекту

Реалізація проекту поглибить розуміння спільності історичної долі України і Польщі в українському суспільстві, серед громадських і політичних лідерів, представників місцевої громади, серед молоді.

Окрім того, реалізація проекту дасть змогу проводити обміни позитивним досвідом поміж усіма партнерами проекту; зміцнить і поліпшить стосунки між Україною і Польщею.

Rewitalizacja Muzeum Aleksandra Fredro w byłej siedzibie Fredrów-Szeptyckich w Beńkowej Wiszni (teraz gmina Wisznia Horodockoho rejonu Obwodu Lwowskiego, Ukraina)

Zakładane rezultaty projektu

Akcje związane z wsparciem procesów integracji europejskiej Ukrainy, jaka przewiduje zachowanie tolerancji co do mniejszości narodowych i ich spuścizny kulturowej. Projekt umożliwią wzmocnienie rozumienia „wspólnoty losów kulturowych” Ukrainy i Polski w społeczeństwie ukraińskim, w jej opiniotwórczych i wpływających na polityczne decyzje warstwach.

Realizacja projektu:

- podwyższy poziom wiedzy obywateli Ukrainy na temat wspólności spuścizny kulturalnej Ukrainy i Polski;

- dadzą możliwość wymiany pozytywnym doświadczeniem w/w problematyki dla osób, do jakich projekt jest skierowany;

- wzmocnią lub poprawią relacje Ukrainy z Polska (zachodnia granica Ukrainy).

Z długoterminowych celów planuje się możliwość tworzenia aktywnego podejścia społeczeństwa ukraińskiego w kontekście wyznaczania kierunków wewnętrznej i zewnętrznej polityki Ukrainy, przygotowania odpowiednich strategii kulturowych żeby zachować całokształt spuścizny kulturowej kraju.


 
Яндекс.Метрика
nat